ปัจฉิมมนิเทศ ม 6 ดรก รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี


ด้วยรักจากใจครู (drk รุ่นที่ 16) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี บทสัมภาษณ์ครู วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562)โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน โอกาสการฉลองนักบุญประจำโรงเรียน “นักบุญยอห์น บอสโก” วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 2 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีมิสซา การปลูกต้นไม้ “สนฉัตร” การเสกรูปพระเยซูเจ้ากับเด็กบริเวณหน้าอาคารเรียน 1 และการพรมน้ำเสกแก่นักเรียน โอกาสนี้พระสังฆราชปัญญาให้เกียรติมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับสังฆมณฑลราชบุรี และรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับภาคกลางฯ แก่ตัวแทนนักเรียน และเลี้ยงไอศรีมครู บุคลากร นักเรียนทั้งโรงเรียน