Reikalavimai pranešimams

REIKALAVIMAI SANTRAUKOMS

Santraukos turi būti originalios, niekur anksčiau nepublikuotos.

Santrauka turi būti pateikta registruojantis.

Išsami santrauka pranešimo kalba: 200-250 žodžių.

Pagrindinės sąvokos pranešimo kalba: 5–8 žodžiai.

REIKALAVIMAI STENDINIAMS PRANEŠIMAMS

  • Pranešimas turi tilpti A2 formato lape (594mmx420mm). Lapas – horizontalus.
  • Pranešime turi būti pateikiama:
   • Pranešimo pavadinimas, autorių vardai, pavardės, afiliacija (rašomi eilutės viduryje) - matomi iš 4-5 m. atstumo arba ~40-50 pt. dydžio (priklausomai nuo informacijos kiekio);
   • Įvadas, metodai, pranešimo turinys, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, jeigu yra, grafikai ir lentelės – matomi iš 2-3 m. atstumo, arba ~20-30 pt. dydžio (priklausomai nuo informacijos kiekio). Lentelės ir schemos turi būti sunumeruotos, parašyti pavadinimai.
  • Tekstas renkamas Times New Roman šriftu, vieno intervalo eilė tarpu.
  • Tekstas skaitomas iš kairės į dešinę.
  • Pranešimui galite naudoti bet kokį A2 dydžio šabloną randamą internete.

REIKALAVIMAI VIRTUALIEMS PRANEŠIMAMS

 • Kviečiame skaityti virtualius pranešimus konferencijoje dalyvaujant virtualiu būdu per Adobe Connect. Šiuo būdu galėtumėte dalyvauti ir aktyviose diskusijose. Nuoroda prisijungti prie Adobe Connect būtų siunčiama el. paštu.
 • Jeigu konferencijoje negalite dalyvauti per Adobe Connect ir norėtumėte teikti vaizdo įrašą, prašome jį atsiųsti iki gegužės 20 d.
 • Pranešimas turėtų būti įrašytas vaizdo arba skaidruolių formatu ir būti su garsu. Pranešimo trukmė - 10-15 minučių.
 • Pristatyme turi būti įvadas, tikslai, metodika, rezultatai ir išvados.
 • Įkelkite failą į „Dropbox“, „Google Drive“ arba „YouTube“. Prieiga prie failo turi būti atvira peržiūrai arba atsisiuntimui. Maloniai prašome nuorodą į failą atsiųsti el. paštu jurgita.serniute@vdu.lt.