Darnioji daugiakalbystė 2019

Tarptautinė mokslinė konferencija

2019 m. gegužės 24-25 d.

Kaunas, Lietuva

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Užsienio kalbų institutas (UKI)

bendradarbiaudamas su

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA),

maloniai kviečia dalyvauti

V-oje VDU UKI ir XIII-oje LKPA tarptautinėje konferencijoje

Konferencijos tikslas - suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus iš viso pasaulio diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t. y. darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle.

PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ PRANEŠĖJAI

Prof. James Patrick Cummins

Toronto universitetas, Kanada


Prof. James Patrick Cummins (Ontarijo švietimo studijų institutas, Toronto universitetas, Kanada) yra varomoji jėga dvikalbiame ir daugiakalbiame švietime jau pastaruosius keturis dešimtmečius. Jo tyrimai sudarė pagrindą dvikalbystės ir kalbos bei kultūros vaidmens visuomenėje suvokimui; jo BICS (pagrindiniai tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai), CALP (kognityvinis akademinis kalbos mokėjimas) ir CUP (bendrieji pamatiniai įgūdžiai) teorijos padarė įtaką mažumų kalbų ir bendram kalbų mokymui. Profesoriaus Cummins‘o atsidavimas kalbinių teisių skatinimui visame pasaulyje, jo tarpdisciplininės idėjos, tolerantiško ir nešališko daugiakalbio švietimo skatinimas pavertė jį įkvėpimu pokyčiams visame pasaulyje. Profesorius Cummins laimėjo nemažai tarptautinių akademinių apdovanojimų ir dirba redaktoriumi įvairiuose psichologijos žurnaluose.

Prof. Britta Hufeisen

Darmštato technikos universitetas, Vokietija


Prof. Britta Hufeisen (Darmštato technikos universitetas, Vokietija) yra Kalbotyros ir literatūros studijų katedros profesorė, Kalbos ir literatūros instituto mokslinė direktorė, Kalbų centro mokslinė direktorė. Jos pagrindiniai mokslinių tyrimų interesai - daugiakalbystė ir daugiakalbis kalbų mokymasis, L3 įsisavinimas, vokiečių kalba kaip papildoma užsienio kalba, tarpkultūrinė komunikacija ir daugiakalbė visos mokyklos politika. Ji buvo kviestinė profesorė Kanadoje, Švedijoje, Malaizijoje ir akademinė konsultantė ir vertintoja Airijos, Švedijos, Norvegijos ir Malaizijos universitetuose. Ji dirba Vokietijos akademinių mainų tarnyboje Bonoje, o 2011 m. buvo išrinkta Užsienio mokyklų centrinės agentūros pirmininko pavaduotoja ir dirba daugiakalbystės ir tarpdisciplininio mokymo srityse.

Prof. Egidijus Aleksandravičius

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva


Prof. Egidijus Aleksandravičius (Istorijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) yra istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, publicistas, aktyvus visuomenininkas ir visuomenėje žinomas viešasis intelektualas. Jis yra „Academia cum laude“, artes liberales principais VDU vykdomų studijų, vadovas ir Lietuvos išeivijos instituto direktorius. Profesorius Aleksandravičius taip pat yra Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas, „Atviros Lietuvos fondo“ valdybos pirmininkas, Pasaulio lituanistų asociacijos valdybos narys, Lietuvos istorijos draugijos ir Žemaičių kultūros draugijos narys. Jo mokslinių tyrimų interesai – Lietuvos XIX a. kultūros istorija, istoriografija ir lietuvių išeivijos istorija. Profesorius yra dvidešimties knygų ir daugiau nei šimto straipsnių, publikuotų Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose, autorius.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

Prof. Mercè Bernaus Queralt

Autonominis Barselonos universitetas, Ispanija


Prof. Mercè Bernaus Queralt (Barselonos autonominis universitetas, Ispanija) yra nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu pripažinta mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo specialistė, dirbanti įvairiose organizacijose, tokiose kaip „NGO Learn to change, Change to learn“. Profesorė Bernaus turi daug patirties daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo srityse, projektiniame mokyme, demokratinio pilietiškumo ugdyme, integracijoje, vertybių ir požiūrių tyrimuose ugdymo srityje, veiksmų tyrimuose ir kitose švietimo srityse. Ji koordinavo daugiakalbystės / kultūrinius projektus Europos šiuolaikinių kalbų centre (European Centre for Modern Languages), pvz., „ConBaT +“ ir „Kalbų mokytojų sąmoningumas“ (Language Educator Awareness). Profesorė taip pat dalyvavo Europos šiuolaikinių kalbų centro mokymo ir konsultavimo programose valstybėms narėms, kur ji vedė tokius seminarus kaip „Daugiakalbių klasių stiprinimas“. 2007-2017 m. profesorė buvo instruktorė „Pestalozzi“ programose Europos Tarybos švietimo specialistams.
"Šios kūrybinės dirbtuvės skirtos įvairiems švietimo srities specialistams: mokytojams, mokytojų rengimo specialistams, administratoriams ir mokyklų vadovams. Dirbtuvėse bus kalbama apie geriausius būdus, padedančius ugdyti besimokančiųjų mokymosi kalbos(-ų) kompetencijas, tuo pačiu vertinant gimtąją kalbą ir naudojantis ja, kaip turtingu mokymosi šaltiniu."

KONFERENCIJOS TEMOS

Kviečiame teikti pranešimus šiomis (ir kitomis su konferencijos tikslu susijusiomis) temomis:

 • Kalbų politika
 • Rečiau mokomos kalbos
 • Mažumų kalbos mokymo(-si) problemos
 • Kalbų mokymo(-si) metodika daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje
 • Iššūkiai kultūrai
 • Iššūkiai identitetui


 • Daugiakalbystė verslui ir versle
 • Daugiakalbystė ir akademinis judumas
 • Daugiakalbės kompetencijos plėtojimas neformaliu ir savaiminiu būdu
 • Inovacijos kalbų mokyme
 • Integruotas kalbos ir dalyko mokymas
 • Daugiakalbė pedagogika ir kalbų mokymas
 • Literatūra ir daugiakalbystė
 • Iššūkiai vertimui daugiakalbėje aplinkoje

5 SVARBIAUSIOS PRIEŽASTYS, KODĖL TURĖTUMĖTE DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 2019

 • Galimybė išgirsti ir diskutuoti su pasaulinio garso tyrėjais, kovotojais už lingvistines žmogaus teises bei žymiais kalbų politikos formuotojais
 • Pasidalinti savo atliktų ir atliekamų tyrimų įžvalgomis su tarptautine bendruomene
 • Aptarti aktualias kalbų politikos įgyvendinimo naujoves
 • Sustiprinti esamus ryšius ir įgyti naujų partnerių tarptautinėje kalbų mokymo/si tyrėjų ir profesionalų bendruomenėje
 • Tarptautinei bendruomenei atskleisti lietuvių kalbos – seniausios gyvos indoeuropiečių kalbos – grožį ir siekius ją išsaugoti

KVIETIMAS REGISTRUOTIS IR TEIKTI PRANEŠIMŲ SANTRAUKAS

Kviečiame teikti santraukas:

 • pranešimams žodžiu,
 • stendiniams pranešimams,
 • virtualiems pranešimams.


Jūsų prašymu registracija pratęsta iki 2019 m. balandžio 1 d.

Informacija apie priimtus pranešimus siunčiama nuo 2019 m. vasario 18 d.

KONFERENCIJOS KALBA

Oficialios kalbos konferencijoje – lietuvių ir anglų

Pranešimų kalbos - lietuvių, anglų, rusų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir latvių

DALYVIO MOKESTIS

Dalyvio mokestis (konferencijos medžiaga, Wi-Fi prisijungimas, kavos ir pietų pertraukos):

Žodinis pranešima (kaina už asmenį):

 • Išankstinis apmokėjimas: vasario 19 d. – kovo 18 d. – 80 €
 • Standartinis apmokėjimas: kovo 19 d. – gegužės 18 d. – 100 €
 • Pavėluotas apmokėjimas: gegužės 19 d. – gegužės 23 d. – 120 €

Dalyvavimas konferencijoje be pranešimo: 30 €

Virtualus pranešimas (nedalyvaujant konferencijoje; kaina už pranešimą): 60 €

Nuolaidos:

 • LKPA nariams ir studentams: 50% nuolaida
 • VDU dėstytojams ir VDU studentams, konferencijos mokslinio ir organizacinio komitetų nariams: 100% nuolaida

Kultūrinė programa:

 • apžvalginė kelionė po Kauną - 15 €
 • konferencijos vakarienė – 35 €

Apmokėjimas vietoje neleidžiamas. Mokestį prašome pervesti į VDU sąskaitą:

SWIFT kodas: CBVILT2X

Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas

Sąskaitos numeris: LT04 7044 0600 0284 8625

BANKAS: AB SEB bankas

Mokėjimo priežastis: SM 2019 Conference fee

LEIDINIAI

Visos santraukos bus publikuojamos internetiniame santraukų rinkinyje su ISBN numeriu.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti mokslo straipsniai bus spausdinami tarptautiniame mokslo žurnale „Darnioji daugiakalbystė“ indeksuojamame MLA.

Nuo 2017 m. žurnalas leidžiamas su SCIENDO (buvęs De Gryuter Open).

Spausdintinė kopija: ISSN 2335-2019

Elektroninė kopija: ISSN 2335-2027

Rankraščiai "Darniosios daugiakalbystės" 15/2019 tomui priimami iki 2019 m. birželio 1 d.

Žurnalo tinklapis: