การประเมินหัวหน้างาน

เลือก กดปุ่ม เพื่อประเมินหัวหน้างาน มี 3 ระดับ

คลิกเปิด google sheets เพื่อเลือกดูคะแนนของตนได้ครับ

คลิกเพื่อดูคะแนน

ผลการประเมิน