อบรม CPR

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมผีตาโขน ตั้งแต่ 8.00 น. -16.00 น.