Heemkunde & Familie

Achtergrond van deze site :

Ik ben in Torhout geboren op 12 mei 1957, maar ben gans mijn leven een inboorling van Zedelgem geweest. Ik heb in 1977 mijn opleiding tot Bachelor in de Informatica afgerond. Mijn volledige professionele carrière heb ik doorgebracht in de ICT afdeling van CNH Belgium te Zedelgem en ben nu met pensioen. Sedert mijn jeugd was ik altijd bijzonder geboeid door geschiedenis. Mede door de verhalen die ik van ouders en grootouders hoorde over de twee Wereldoorlogen wilde ik daar het fijne van weten. Ontelbare boeken heb ik over het onderwerp gelezen en ook iedere documentaire of film over dat onderwerp trekt meteen mijn aandacht. In 2004 vond ik toevallig op de site van In Flanders Fields de naam van Jules Vandoorn. Jules was de 14 jaar oudere broer van mijn grootmoeder langs moeders zijde, die in Juni 1915 aan het IJzerfront gesneuveld is. Ik heb mij verdiept in het wedervaren van mjin grootoom en het regiment waarin hij dienst deed, namelijk het 3e Jagers te Voet. Dat werk is van bij aanvang op internet gepubliceerd, weliswaar nu in een versie die met nieuw ontdekte feiten grondig is herwerkt. Door dat eerste werk was meteen ook mijn interesse in familiekunde gewekt en ben ik beginnen opzoekingen doen over mijn voorvaderen. Ik ben een afstammeling van de rond 1645 in Machelen-Leie geboren Martinus Verhoeyen. Via moeders vader stam ik af van de in 1636 te Wingene geboren Judocus Lannois. Via vaders moeder ben ik een nakomeling van de in 1675 waarschijnlijk in Lichtervelde geboren Pierre D'Hulstere. Langs moeders-moeders zijde stam ik af van de in 1585 waarschijnlijk in Rumbeke geboren Petrus Van Doorne. In 2020 heb ik in samenwerking met de Heemkundige Kring Ridefort Ruddervoordede geschiedenis van de familie Verhoye in drukvorm kunnen uitgeven. Ondertussen ben ik die ook grondig aan het herwerken met informatie over de tak Machelen-Leie en nieuwe ontdekkingen. Deze herwerkte versie vindt je hier nu ook terug, maar wijzigingen komen er nog voortdurend bij. De opzoekingen over het wedervaren van Jules Vandoorn leverden mij ook veel op over wat er in Zedelgem gebeurde tijdens de eerste wereldoorlog. Daarom heb ik daarna Zedelgem tijdens de 1e Wereldoorlog onder een vergrootglas genomen, daarbij vertrekkend van de "Geschiedenis van Zedelgem" van Pastoor Ronse die in 1934 postuum werd uitgegeven. Als vervolg daarop heb ik mij ook verdiept op het Zedelgem van tijdens het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog, maar dit voor Zedelgem en ruime omgeving. Beide werken zijn nooit in druk gepubliceerd, maar alleen op mijn website beschikbaar. Als voorzitter van de raad van beheer van V.Z.W. volleybal team RUVO Ruddervoorde heb ik bij de 50e verjaardag van de vereniging ook zijn geschiedenis op papier gezet. Deze is in drukvorm uitgegeven door RUVO en vindt je ook hier terug.

Ik wil de hier gepubliceerde werken met de bezoekers van mijn site delen om zo bij te dragen aan de locale geschiedschrijving en familiekunde. Uittreksels mogen steeds gebruikt worden mits vermelding van deze werken en de auteur. Ik verwijs waar mogelijk naar de bronnen voor mijn informatie of afbeeldingen en probeer daarmee altijd de rechten te respecteren, indien er mij iets mocht ontsnapt zijn laat het dan weten zodat ik dat kan rechtzetten.

Deze site vervangt mijn telelenet homepage die gestopt werd door die provider.

Website Danny Verhoye - Laatst bijgewerkt 11/09/2022

Contact : danny.verhoye@telenet.be

Inhoud van de pagina's :

Zedelgem tijdens W.O.-1 & W.O.-2

  • Ronse's Oorlog

  • Bofors in 't Park

Familie en Heemkunde

  • Een Naam in Arduin

  • De afstammelingen van Maarten Verhoye

  • De familie Verhoye

  • 50 tinten RUVO