ИКТ

Исходи - ученици треба да знају

  • да сачувају и организују податке
  • врше конверзију између различитих типова података
  • креирају текстуални документ и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
  • креирају дигиталну слику и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
  • сниме видео материјал
  • сниме аудио материјал
  • креирају мултимедијалну презентацију и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
  • комбинују рад у више апликација за реализацију сложенијих идеја

Лекције

ТЕСТОВИ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА

ДОДАТНИ РЕСУРСИ И ЗАНИМЉИВОСТИ