Контакт

  • наставник информатике и рачунарства Данијела Митић
  • Дигитални кабинет бр.7
  • е-пошта: osss.informatika@gmail.com

ОШ "Стеван Сремац"

Маршала Тита 6

11272 Добановци

Сурчин, Београд, Србија

www.stevansremac.edu.rs