GDPR

Version: 2019-01-31-v6

Daavigs politik for persondatabeskyttelse (GDPR)

Hvem er vi og hvordan kan vi kontaktes?

Daavig (Dansk AA Video gruppe) er en internetbaseret video gruppe under Anonyme Alkoholikere. Vi afholder daglige AA møder. Gruppen har sin hjemmeside på www.daavig.dk

Gruppen kan kontaktes på email adressen: daavigny(at)gmail.com

Hvilke personlige data indsamler vi, og hvorfor indsamler vi dem

Gruppens daglige møder afholdes online igennem video konference systemet Zoom. Se nærmere om Zooms databeskyttelse på Official Statement: EU GDPR Compliance

Deltagere i møderne bliver ikke registreret, og der foretages ingen form for optagelse af mødedeltageres tilstedeværelse og aktivitet under møderne. Ejheller sker der nogen form for logning efterfølgende af deltagere. Vi lægger stor vægt på anonymitetsprincippet i AA.

Deltagere i gruppen tilbydes at blive registreret i en intern kontaktliste til brug for medlemmerne til personlige kontakter imellem møderne. Listen indeholder følgende oplysninger: Navn (ofte kun fornavn og enkelt bogstav fra efternavn – fx Jens H.), telefonnummer og email adresse, samt geografisk lokation (By, Land, region ol – dog aldrig postadresse). Listen ligger gemt på gruppens konto hos Google Cloud og er kun tilgængelig for gruppens særligt betroede (såsom webmaster, sekretær og kasserer). Ved ændringer i listen udsendes denne gennem email til de personer, der er på listen. Listen er strengt fortrolig og sendes udelukkende til de medlemmer, der er registreret på listen. En person på listen er gennem persondataforordningen (GDPR) sikret en række rettigheder (se næste afsnit). Ønsker et medlem at gøre brug af disse rettigheder, skal det ske enten ved mundtlig henvendelse til en af gruppens betroede eller ved henvendelse til gruppens email adresse (se ovenfor). Personer, der ikke har deltaget i gruppens møder i en periode på tre måneder, vil blive slettet af listen.

Gruppen opbevarer kontaktlisten på Google Drev, hvor også gruppens hjemmeside er hosted. Se Google Cloud om databeskyttelse

Dine rettigheder

Når gruppen behandler dine personlige oplysninger, har du iflg. databeskyttelsesforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser om på denne hjemmeside (oplysningspligt)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
  • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte gruppen som angivet ovenfor.
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk