פנסיון כלבים

חוסר ברירה

או

בחירה

ממדים שונים לבחירת פנסיון כלבים

לבעלי כלבים רבים, המושג פנסיון כלבים, נשמע כמקום אשר יעשו מאמצים וינסו ככל יכולתם לא להגיע אליו, להימנע משימוש בשירותיו. פנסיון כלבים עדיין נתפס במקרים רבים כמקום של חוסר ברירה ולא מקום, בו מי שאוהב את כלבו, יבחר להשאיר את כלבו. חשוב מאוד לציין כי אכן קיימים פערים אדירים, בין מקומות שונים אשר מגדירים עצמם כפנסיון כלבים. הפערים הם בשלושה ממדים. התנאים הפיזיים, צורת הטיפול וצוות המטפלים והמימד השלישי הוא השירותים השונים אותם ניתן לקבל בפנסיון הכלבים כגון - אילוף כלבים רגיל, אילוף כלבים לעבודה, אילוף גורים וכו'.

כאשר עולה השאלה והצורך להשתמש בשירותיו של פנסיון כלבים קיימת חשיבות גבוהה לקבלת תשובות בשאלות הנובעות משלושת הממדים שהוזכרו - תנאים פיזיים - צוות וטיפול - שירותים נלווי במקום.