#czechstartupnation

Otevřený dopis vládě ČR za podporu start-upů
v národním plánu obnovy

Vážený pane premiére, vážená paní vicepremiérko, vážený pane vicepremiére,

​máme příležitost společně posunout Českou republiku do budoucnosti, vybudovat nejen moderní stát, ale i ekonomiku pro podnikatele i zaměstnance. Právě nyní je k tomu unikátní šance v podobě Národního plánu obnovy, který zásadně ovlivní, jak bude vypadat budoucnost naší země a jehož příprava v současné době vrcholí.

  • Věříme, že právě moderní obory podnikání budou jedním z hlavních nástrojů obnovy naší ekonomiky.

  • Věříme, že všichni chceme moderní a inovativní Česko.

  • Věříme, že lze využít této krize jako příležitosti pro posun naší země zpět do světové špičky, jak si vláda ostatně vytkla za cíl ve své Inovační strategii ČR 2019 - 2030.

Jako zástupci podnikatelů, investorů a inovativních odvětví oceňujeme snahu vlády, a zejména dlouhodobou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechInvest, na druhou stranu by ale inovativní firmy a podnikání měla podporovat celá vláda a další veřejné orgány. A to nejen formou veřejné proklamace, ale i tam, kde je potřeba podporu odpracovat, zejména legislativně. Zvláště vyzýváme k podpoře ministerstva financí a spravedlnosti.

Připomínáme, že digitalizace ekonomiky, nejen veřejné správy, a podpora inovativních firem, především rychle rostoucích startupů, je jednou z hlavních priorit evropské Facility na podporu obnovy a oživení. A měly by být tedy nezpochybnitelnou prioritou i národních plánů obnovy, včetně toho českého. Žádáme vás proto o nápravu současného stavu, kdy jsou obory, které by měly být motory české a evropské ekonomiky, v Národním plánu spíše nechtěnou popelkou.

Žádáme vás proto o nápravu především v následujících bodech:

  1. Klíčovým bodem Národních plánů obnovy nemají být investice, ale zejména reformy. Právě reformy jsou ale v oblasti digitální ekonomiky nevyužitou příležitostí. Připomínáme, že ČR přistoupila letos 19. března k evropské deklaraci “EU Startup Nations Standard,” která obsahuje řadu vodítek, zejména v oblasti snížení administrativní zátěže, daní a regulace. Například takzvané sandboxy jsou sice v současné verzi českého Národního plánu obnovy obsaženy, ale jen jako neregulatorní, technologické huby. Přitom právě stále tvrdší regulace v celé EU v moderních oborech jako jsou data, umělá inteligence, či fintech, představuje obrovskou překážku pro mladé, inovativní firmy. Žádáme vás proto o zapracování těchto standardů přímo jako reforem do Národního plánu obnovy.

- Udržme si ty nejlepší podnikatele v Česku, nenuťme je odejít do zahraničí!

  1. Deklaraci “EU Startup Nations Standard” podpořila i iniciativa “Not Optional,” ke které se připojilo přes 700 předních zakladatelů, investorů a dalších předních osobností nejúspěšnějších evropských inovativních firem. Vyzývají ke změnám především v oblasti zaměstnaneckých akcií, a zejména jejich zdanění tak, aby mohli z úspěchu těžit všichni, kdo na něm tvrdě pracují. To je důležité především pro malé otevřené ekonomiky jako je Česko. Bohužel jsme se však v pořadí zemí z hlediska k přívětivosti právě k zaměstnancům startupů umístili až hluboko v druhé polovině. S méně než polovičním hodnocením za pobaltskými státy, ale i za Polskem, Itálií, či Portugalskem. Žádáme vás proto o přijetí potřebných změn i nad rámec Národního plánu obnovy a evropské deklarace.

- Dejme šanci českým zaměstnancům stát se vlastníky, investory a podnikateli!

  1. V souladu s doporučením deklarace EU Startup Nations Standard a také doporučením Národní ekonomické rady vlády (NERV) bychom rádi apelovali na to, aby Národní plán obnovy doprovodil uvedené reformy i potřebnými investicemi v adekvátním rozsahu. Kromě prostředků na realizaci reforem pak považujeme za účelnou zejména podporu tam, kde dochází k dlouhodobému selhání trhu a kde neexistují žádné další možné finanční i nefinanční zdroje, které jsou využitelné v jiných oblastech, jako je energetika, doprava, či regionální rozvoj (např. Just Transition Fund, Modernizační fond, IROP a další.). Alokace na podporu digitální ekonomiky a zejména startupů navržená v Národního plánu obnovy, tak představuje určité minimum. Každá koruna do inovativního podnikání se mnohonásobně vrátí celé ekonomice ve vyšších platech, vyšší přidané hodnotě i přilákání zahraničních investorů.

- Investujme do Česka jako země budoucnosti, ne jako muzea minulosti!


Věříme, že z největší krize našich životů můžeme vyjít silnější a výše uvedené drobné změny tomu mohu opravdu hodně napomoci. Dnes je chvíle, kdy je potřeba se rozhodnout. Věříme proto, že je vláda ČR i vy osobně, v souladu s veřejnými vyjádřeními, opravdu podpoříte.


Jsme samozřejmě připraveni být vládě i jednotlivým státním institucím aktivně a plně nápomocni při implementaci výše uvedených aktivit a poskytnout naši odbornou expertízu, čas a znalost trhu.

Tuto výzvu za startup ekosystém koordinují


Zuzana Picková
V
ýkonná ředitelka

Karel Obluk
President

Maria Staszkiewicz
Předsedkyně představenstva

Petr Mandík
Co-founder