Cyfryzacja danych

Oferta

Opracowanie materiałów dydaktycznych, naukowych i podobnych poprzez przepisywanie danych papierowych i ich skanów, zdjęć:

kwestionariusze, notatki, ankiety, tabele odręczne, fragmenty źródeł, wydruki z urządzeń, wyniki badań medycznych, fotografie tekstu, fragmenty prezentacji, itd.

do formy cyfrowej:

Microsoft Excel, Word, PowerPoint; Google Sheets, Docs, Slides; LibreOffice Calc, Writer, Impress itd.

Cennik


Maszynopis po polsku, np. Ala ma kota. 2 zł

Rękopis po polsku, np. Ala ma kota. 3 zł

Nagranie audio po polsku, np. głos: "Ala ma kota." 4 zł

Maszynopis alfabetem łacińskim, np. Ala has a cat. 5 zł

Rękopis alfabetem łacińskim, np. Ala has a cat. 6 zł

Liczby, tabele z liczbami i słowami, np. | 3,14 | 2.72 | 2 szt. | 7 zł

Ciągi znaków, zawartość mieszana np. cout<<"Hello!"; 8 zł

Ceny za każde rozpoczęte 1800 znaków, co odpowiada znormalizowanej stronie maszynopisu.

Zasady

Ustalamy zakres prac > Realizuję zalecenie > Wysyłam potwierdzenie wykonania > Dokonujesz płatności > Otrzymujesz pliki i fakturę

Kontakt