Cwmalele

Hafan - Home

Sefydlwyd CWMALELE yn wreiddiol drwy drefniant gyda Menter Caerffili. Ar hyn o bryd mae'r aelodau gwreiddiol ac eraill yn cyfarfod yn Llancaiach ar nosweithiau Mawrth 6-7.30 .
Y mae cangen arall yn cyfarfod yng Ngartholwg ar nosweithiau Mercher 5.30-6.30.

Y mae croeso i unrhyw un gofrestru wrth fynychu sesiwn.

Cynhelir y sesiynau yn ddwyieithog gan Dafydd Roberts a dysgir caneuon Cymraeg a Saesneg ym mhob sesiwn. Croesewir dysgwyr yr iaith a dysgwyr yr offeryn o bob safon.

Gweithredir canllawiau gwrth Covid - dim peswch, gwres ac ati.

CWMALELE was originally established through Menter Caerffili.

The original group and others currently meet at Llancaiach Manor on Tuesday evenings 6-7.30 .
Another group meet on Wednesdays 5.30 - 6.30 at Gartholwg Learning Centre

All are welcome to register by attending a session.
The sessions are led by Dafydd Roberts and are conducted bilingually Welsh and English songs are taught.

All abilities of Welsh learners and learners of the instrument are welcome. Members are asked to follow current Covid guidelines - please do not attend with possible Covid symptoms, cough, temperature etc