Những lưu ý và hướng dẫn bầu chọn Vòng 3: Tiến xa

Chúc mừng Quý Tài xế đã trở thành top 50 tài xế xuất sắc nhất của cuộc thi Tay Lái Vàng. BTC xin lưu ý và hướng dẫn bầu chọn cho Vòng 3: Tiến xa

  1. Thời gian bầu chọn được tính từ 14:00 ngày 30/10/2019 đến hết ngày 06/11/2019.
  2. Kết thúc vòng 3, BTC sẽ chọn 10 tài xế có nhiều lượt bình chọn nhất (6 beCar và 4 beBike) để bước vào Vòng 4: Về đích.
  3. Mỗi tài xế sẽ có một link profile để kêu gọi bầu chọn. (Danh sách top 50 tài xế, xem https://taylaivang.be.xyz/vong-3.html
  4. Quý Tài xế có thể bầu chọn thử (làm nháp) theo hướng dẫn bên dưới. Tất cả các lượt bầu chọn sẽ được reset (đưa về bằng 0) trước 14:00 ngày 30/10/2019. Các lượt bầu chọn hợp lệ sẽ được bắt đầu tính từ 14:00 ngày 30/10/2019.
  5. Mọi thông tin, cần giải đáp, hướng dẫn, quý tài xế vui lòng liên hệ Hotline Cuộc thi Tay Lái Vàng 0325 656 418.

1. Hướng dẫn bầu chọn trên app (Sau mỗi chuyến đi)

Quý Tài xế nên tận dụng khách hàng để bầu chọn cho mình. Mỗi khách hàng khi bắt trúng cuốc xe của top 50, màn hình kết thúc chuyến đi sẽ có thêm phần bầu chọn.

Hướng dẫn khách hàng bấm vào nút "Bầu chọn ngay" để bầu chọn cho mình nhé.

2. Hướng dẫn bầu chọn bằng điện thoại di động

A. Bầu chọn bằng Facebook

Bước 1: Vào đường dẫn được BTC Tay Lái Vàng gửi qua tin nhắn. Sau đó, bấm vào nút Bầu chọn hoặc Chia sẻ.

Bước 2: Bấm vào biểu tượng Facebook để bầu chọn cho tài xế.

Bước 3: Bấm vào nút "Tiếp tục dưới tên" để đăng nhập vào tài khoản Facebook và hoàn tất bầu chọn cho tài xế.

Sau khi hoàn tất bầu chọn sẽ hiển thị dòng chữ "Bạn đã bầu chọn cho tài xế thành công".

B. Bầu chọn bằng Email

Bước 1: Vào đường dẫn được BTC Tay Lái Vàng gửi qua tin nhắn. Sau đó, bấm vào nút Bầu chọn hoặc Chia sẻ.

Bước 2: Đăng nhập bằng email cá nhân để bầu chọn.

Ví dụ: nguyenvana@gmail.com

Bước 3: Bấm vào đường link xác nhận bầu chọn trong hộp thư đến (inbox) hoặc kiểm tra mục thư rác (spam).

Sau khi hoàn tất bầu chọn sẽ hiển thị dòng chữ "Bạn đã bầu chọn cho tài xế thành công".

3. Hướng dẫn bầu chọn bằng máy tính

A. Bầu chọn bằng Facebook

Bước 1: Vào đường dẫn được BTC Tay Lái Vàng gửi qua tin nhắn. Sau đó, bấm vào nút Bầu chọn hoặc Chia sẻ.

Bước 2: Bấm vào biểu tượng Facebook để bầu chọn cho tài xế.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Facebook để bầu chọn.

Sau khi hoàn tất bầu chọn sẽ hiển thị dòng chữ "Bạn đã bầu chọn cho tài xế thành công".

B. Bầu chọn bằng Email

Bước 1: Vào đường dẫn được BTC Tay Lái Vàng gửi qua tin nhắn. Sau đó, bấm vào nút Bầu chọn hoặc Chia sẻ.

Bước 2: Đăng nhập bằng email cá nhân để bầu chọn.

Ví dụ: nguyenvana@gmail.com

Bước 3: Bấm vào đường link xác nhận bầu chọn trong hộp thư đến (inbox) hoặc kiểm tra mục thư rác (spam).

Sau khi hoàn tất bầu chọn sẽ hiển thị dòng chữ "Bạn đã bầu chọn cho tài xế thành công".

Hãy kêu gọi bạn bè, người thân, đồng nghiệp và khách hàng bầu chọn cho mình nhé. Để CHIA SẺ vui lòng thực hiện các bước tương tự như hướng dẫn ở phần Bầu chọn.