CU ASTRO OLYMPIAD

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โครงการศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกาศรายชื่อผู้ได้โควตาเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

NEW!! ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image