ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ

Değerli Arkadaşlar

Yeniden yapılandırılan öğretim programlarının uygulanabilirliğini sağlayan, Türk eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesine alttan gelen, sivil, yerel, bilimsel, yalın yönetim felsefesi temelinde, dijital imkanları sonuna kadar kullanan, işbirliğine dayalı, süreç odaklı, sürekli yenilenen ve geliştirilen bu ders modülü ile

birlikte üretelim, ürettiğimizi paylaşalım, Katkılarınızı bekliyoruz.

Modülde yer alan dersler kazanım esaslı olarak Tarih Zümre kararları doğrultusunda yıllık plan çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yıllık planda belirtilen tarihler arasında kazanım materyallerinin hazır olmasına çalışılacaktır.

Yıllık planlamaya göre ilk hafta dersler öğrencileri derse hazırlama ve görecekleri Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularını tanıtma, hangi konuları nasıl işleneceğine dair bilgilendirmelerle , dersle ilgili ortak kararlar alınmıştır.

BU HAFTA ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ DERSİ

Uygulama Tarihi: 24 - 30 Eylül 2018

2 Saatlik Ders İçin 40+40=80 Dakika - İki ders saati) (4 Saatlik Ders İçin 40+40+40+40=160 Dakika - Dört ders saati)

gerekli materyaller yayınlanmıştır. Bu modülde yer alan bütün materyaller sürekli güncellenmektedir. Materyaller kaynak göstermek şartıyla genel kullanıma açıktır. Faydalananların geri dönüş sağlaması beklenmektedir. Hayırlı olması temennisiyle, selamlar