กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง จ.ระยอง