Jullie veld

Dit is een voorontwerp om ons veld ecologisch en landschappelijk in te richten. Als jullie ideeën of aanvullingen hebben, meld ze aan boer.lander@bokkeslot.be.

Sommige zaken als het inzaaien van éénjarige veldbloemen en het poten van wilgen kunnen nog dit voorjaar worden uitgevoerd. De rest zal voor het najaar of volgende winter zijn.