O mnie

Pracując indywidualnie bądź z grupami korzystam z wielu narzędzi, jakie zdobyłam na drodze profesjonalizacji w swoim zawodzie oraz na wyboistej drodze podróży do odmiennych kultur.

O efektach możecie poczytać tutaj - rekomendacje na LikedIn.

Psychologia na UJ nauczyła mnie krytycznego myślenia, dzięki któremu podczas pracy pozwalam innym doświadczać nie-oceniania. Zawieszanie sądów to jedna z podstaw kompetencji międzykulturowej.

Akademia PAJP Edukacja międzykulturowa pozwoliła mi zdobyć wiedzę niezbędną do rozumienia złożonych sytuacji, w których zaangażowani są członkowie różnych kultur.

Organizacja SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) dała okazję do zdobycia umiejętności zarządzania 100 osobową organizacją, zrozumienia dylematów bycia Prezeską polskiego oddziału i przewodzenia grupie trenerów międzykulturowych.

Szkoły trenerów m.in. Eli Sołtys, House of Skills, Rozviyak pozwoliły rozszerzyć wachlarz metod przeze mnie stosowanych oraz poszerzyły horyzonty rozumienia sytuacji zmiany w organizacjach (m.in. Gestalt, Analiza Transakcyjna, RTZ, POP)

Kurs: Leadership Development Intensive nieocenienie pozwala widzieć więcej dylematów bycia przywódcą i aktywnie sobie z nimi radzić.

Szkoła coachingu psychodynamiczno-systemowego Haliny Brunning sprawia, że moje interwencje odbywają się na adekwatnym poziomie w systemie firm (osobistym, roli, organizacyjnym) i praca nie idzie na marne.

Wystąpienia na konferencjach branżowych - sprawiły, że lepiej rozumiem branże (jobicon.pracuj.pl, Product Development Days, Siła międzynarodowych zespołów, Integration X, Global Reach Local Touch)

Zaangażowanie wolontaryjne w szkolenia dla liderów z Europy pozwala zrozumieć najmłodsze pokolenie na rynku pracy.

Kurs Improwizacji Praktycznej - poszerza niebotycznie zakres stosowanych przeze mnie narzędzi na szkoleniach.

A praca w korporacjach w pierwszych latach mojej 'kariery' pozwala zrozumieć to, z czym klienci najczęściej się borykają.

Podróż do Indii nauczyła nie oceniać i przyjmować odmienną perspektywę, podróż do Iranu nauczyła być Tu i Teraz.


Rozwijając kompetencję międzykulturową u klientów pracuję rozwijając u nich poniższe aspekty:

1) OBSERWACJA– kluczem do sukcesu jest umiejętność oddzielania własnych interpretacji, reakcji od intencji drugiej osoby

2) INTERPRETACJA – możemy starać się o interpretację najbliższą prawdzie, gdy jak najlepiej poznamy drugą osobę lub będziemy stale gromadzić wiedzę i informacje o jego/jej kulturze (historia, wpływy, religia, obecne wydarzenia)

3) KOOPERACJA – by efektywnie działać konieczne jest upewnianie się, co do naszych interpretacji i stałe uczenie się swoich reakcji z partnerem/współpracownikiem/klientem

4) INTEGRACJA - GOTOWOŚĆ do zmiany swoich zachowań by działać efektywniej

A PRYWATNIE...