Znajdziesz tu inspiracje w temacie:zarządzanie zespołem, delegowanie, feedback, motywacja, budowanie autorytetu

Razem

Kolektywnie, w imię grupy, dla grupy, harmonijnie

powoli, konformistycznie, w tłumie

Osobno

Indywidualnie, kompetencyjnie, samodzielnie

rywalizacyjnie, wyróżniajac się, szybko

Tak... to moje skojarzenia. Moje, białej kobiety, w średnim wieku, wychowanej w Polsce.

Ja wolę 'osobno'. Gdy sama mogę wziąć odpowiedzialność za działania, gdy mam wolność w sposobie realizowania zadań. Czekam tylko na moment, gdy ktoś zauważy moją inicjatywę, moje pomysły. Lubię uczyć się na swoich błędach. Niestety też sama muszę o siebie zadbać, nie oczekuję, że inni się zatroszczą. Podobnie do mnie ma większość osób w USA, Kanadzie, Skandynawii, Niemczech i Australii.

Jestem wierna swojemu światopoglądowi... no prawie zawsze... czasem nie mówię o nim głośno, by kogoś nie urazić i zachować harmonię ;) np. wstydzę się gdy czekam na UBER-a blisko postuju taxi. Więc i ja mam coś z kultur kolektywistycznych!

Kultury kolektywistyczne wolą 'razem', za lojalność w stosunku do grupy otrzymują wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Nie lubią gdy obowiązki są wyraźnie podzielone, wolą wspólnie odpowiadać za efekt końcowy. Nie lubią się wyróżniać. Chcą być podobni, bo wtedy grupa będzie traktować ich jak 'swoich'. A 'swoich' traktuje się lepiej. Szybciej załatwia się sprawy i niemożliwe staje się możliwe. Potrafią zrezygnować z własnych celów i aspiracji dla dobra grupy. Orientują się na to, co jest społecznie akceptowane i oczekiwane - najczęściej w Chinach, Japonii, Korei, Indiach, Ameryce Łacińskiej, Afryce.

Przekłada się to mocno na sposób zarządzania zespołem, jak delegować zadania, w jaki sposób udzielać feedbacku, jak budować relacje, jak budować autorytet, jak motywować. Poniżej kilka wskazówek:

W kulturach indywidualistycznych:

 • przekaż konkretny opis stanowiska/zakres prac
 • zawsze dobieraj zadania do poziomu kompetencji danego pracownika
 • pozwalaj mu na dobranie sposobu realizacji wg swoich preferencji
 • nie kontroluj za często - zwłaszcza gdy jest to pracownik bardziej doświadczony
 • udzielaj feedbacku
 • pozwól się wyróżnić - zaproponuj sesje knowledge-sharing przez osoby wyróżniające się
 • dawaj wybór nagród / systemów motywacyjnych np. kafeterię


W kulturach kolektywistycznych:

 • pamiętaj z kim o czym rozmawiałeś - nawiązuj do tego
 • nigdy nie udzielaj feedbacku przy innych - zwłaszcza negatywnego
 • odwołuj się często do misji firmy - używaj często sformułowań: My... Zależy nam na... Dbamy o...
 • pokazuj zależności pomiędzy działaniami poszczególnych jednostek/działów
 • dobieraj zadania w zależności od sytuacji danego pracownika - uwzględniając nie tylko jego umiejętności, ale i sytuację domową
 • twórz różne grupy tematyczne w firmie - kółka zainteresowań
 • zadbaj o dobry proces wprowadzania nowego pracownika do zespołu