CROAT

THE CATALAN ALTCOIN - croat.cat

CROAT 1 ANY - CONCURS FINALITZAT

CROAT 1 AÑO - CONCURSO FINALIZADO

CROAT 1 YEAR - COMPETITION FINISHED

El CROAT era una moneda originària del segle XIII, sabries dir quin any es va crear?

 • El 1285

El CROAT era una moneda originaria del siglo XIII, sabrías decir qué año se creó?

 • El 1285

CROAT was a native currency of thirteenth century, do you know what year was created?

 • On 1285

Quina és la quantitat màxima de monedes que tindrà CROAT?

 • 100.467.441

¿Cuál es la cantidad máxima de monedas que tendrá CROAT?

 • 100.467.441

Quina és la quantitat màxima de monedes que tindrà CROAT?

 • 100.467.441

Quin és el temps mitjà de minat d'un bloc?

 • 60 segons

¿Cuál es el tiempo medio de minado de un bloque?

 • 60 segundos

What is the block target time?

 • 60 seconds

Quin és l’algoritme que utilitza CROAT?

 • CryptoNote

¿Cuál es el algoritmo que utiliza CROAT?

 • CryptoNote

What is the algorithm used by CROAT?

 • CryptoNote

Com és diu el wallet d’escriptori del CROAT?

 • CROATCore

¿Como se llama el wallet de escritorio del CROAT?

 • CROATCore

What is the CROAT desktop wallet called?

 • CROATCore

En les transaccions de CROAT hi ha una comissió mínima, saps el seu valor?

 • 0.00001 CROAT

En las transacciones de CROAT hay una comisión mínima, ¿sabes su valor??

 • 0.00001 CROAT

What is de minimum transaction fee of CROAT?

 • 0.00001 CROAT

Amb el “wallet” d’escriptori del CROAT pots generar nous CROATs?

 • Si, el puc generar des de la pestanya de Mineria

Con el "wallet" de escritorio de CROAT, ¿puedes generar nuevos CROATs?

 • Si, puedo generar desde la pestaña de Minería.

Can you generate new CROATs with CROAT desktop wallet application?

 • Yes, I can generate from the Mining tab

Saps que es un Grup de Mineria o Pool?

 • Es un servidor que agrupa les accions que fan els miners per tal de trobar un bloc

¿Sabes que es un Grupo de Minería o Pool?

 • Es un servidor que agrupa las acciones que realizan los mineros a fin de encontrar un bloque.

Do you know what is a (Mining Group) or a (Pool)?

 • It is a server that group shares of miners when try to find a block.