Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείου στις Δημιουργικές Εργασίες

Οργάνωση & παρουσίαση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τις Δημιουργικές Εργασίες στο ΓΕ.Λ.

ΠαρουσίασηΔΕ 4-9-2017 .pptx
Φύλλο εργασίας ΔΕ.pdf

Η επιμόρφωση βασίστηκε στις Οδηγίες για την οργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τις Δημιουργικές Εργασίες του Λυκείου και έγινε χρήση του προσφερόμενου για την επιμόρφωση υλικού του ΙΕΠ

Θέματα/Τίτλοι για Δημιουργικές Εργασίες στα ΓΕ.Λ. ανά τάξη

Ενδεικτικά Θέματα ΔΕ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.docx
θέματα ΔΕ Καραγιάννη.pdf

Ενδεικτικά Παραδείγματα Δημιουργικών Εργασιών

Τίτλος: Κατασκευάζοντας τις διαγραμμίσεις στο ταρτάν των αγωνισμάτων δρόμου σ’ ένα νεόκτιστο στάδιο

Ενδεικτικό παράδειγμα συνδυαστικής Δημιουργικής Εργασίας στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής Αγωγής της Β ́ Λυκείου

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας

Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας

Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

Τίτλος: Η ακολουθία Fibonacci στη φύση στις τέχνες και τα Μαθηματικά

Ενδεικτική Πορεία/Επισημάνσεις επί του Σχεδίου Δημιουργικής Εργασίας Εκπαιδευτικού

Σχέδιο δημιουργικής εργασίας εκπαιδευτικού για τετραμελή ομάδα μαθητών

Περισσότερα στη διεύθυνση που οδηγεί ο σύνδεσμος https://sites.google.com/site/antikeimenomathematikon/d-e-se-ge-l/fibonacci

Έντυπα για εκπαιδευτικούς και μαθητές

2017-09-01_ypodeigma_1_proetoimasia_de.docx
2017-09-01_ypodeigma_2_ekponisi_de.docx

Κλίμακες αξιολόγησης

Ρουμπρίκα ομαδική.docx
Ρουμπρίκα ατομική.docx

Ενδεικτικό ψηφιακό υλικό από το ΙΕΠ για τα Μαθηματικά για χρήση βιβλιογραφικών αναφορών

AFFORDABLE AND EFFICIENT SCIENCE TEACHER INSERVICE TRAINING (Με τη συμμετοχή και ελληνόφωνων πανεπιστημίων)

http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

http://thales.math.uoc.gr:1080/erevna/diplomatikes/

Αρχείο διπλωματικών εργασιών διαπανεπιστημιακού –διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών”

http://www.math.uoa.gr/me/

Ηλεκτρονικά βιβλία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

http://library.ucy.ac.cy/el/sources/e-books

Αρχεία Διδακτορικών Διατριβών διαφόρων Πανεπιστημίων (περιλαμβάνονται Κυπριακά και Ελληνικά Πανεπιστήμια)

http://library.ucy.ac.cy/el/sources/dissertations

Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

https://my.math.upatras.gr/links/

Ηλεκτρονικά Διαδραστικά Βιβλία

http://ebooks.edu.gr/new/

Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής

http://iep.edu.gr/library/index.php

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

http://www.lib.uoa.gr/

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους

http://www.opencourses.gr/

MacTutor History of Mathematics - University of St. Andrews: υλικό για την Ιστορία των Μαθηματικών

http://www-history.mcs.stand.ac.uk/

The Freudenthal Repository: περιέχει υλικό για τα σχολικά Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

http://www.fi.uu.nl/publicaties/subsets/en/

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΙΕΠ: Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου 2017-2018

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies

Θεσμικό πλαίσιο ΔΕ και υλικό επιμόρφωσης Σχολικών Συμβούλων στις ΔΕ από το ΙΕΠ

https://sites.google.com/site/antikeimenomathematikon/d-e-se-ge-l

Περί καθορισμού των διδακτικών στόχων

https://sites.google.com/site/antikeimenomathematikon/didaktikoi-stochoi