CreateCover 1.0

InDesign Script

CreateCover – skrypt do programu Adobe InDesign


Skrypt CreateCover 1.0 — script by Mateusz Poradecki, © by Mateusz Poradecki 2018, mporadecki@gmail.com

Kompatybilność

JavaScript — kompatybilny z MacOS i Windows. Działa w InDesign CS6 i nowszych. Nie testowano kompatybilności ze starszymi wersjami.

Opis

Skrypt na podstawie dokumentu Adobe InDesign zawierającego książkę lub booklet tworzy nowy dokument z okładką do książki i zapisuje go w lokalizacji oryginalnego dodając '_okładka' na końcu nazwy.

Skrypt na podstawie danych pobranych z oryginalnego dokumentu oraz dostarczonych przez użytkownika w oknie dialogowym oblicza grubość grzbietu, dodaje linie gięcia w obszarze informacji o pracy, które wyznaczają grzbiet książki, tworzy dwie warstwy na tło i tekst/grafikę, wyznacza bezpieczne marginesy osobno dla każdej ze stron oraz tworzy linie pomocnicze pokazujące grzbiet.

Opcje

W oknie dialogowym są zawarte następujące opcje:

  1. W przypadku objętości oryginalnego dokumentu od 30 do 100 stron opcja wyboru typu okładki (miękka z grzbietem, miękka bez grzbietu – booklet). Dla publikacji poniżej 30 stron tworzona jest okładka bez grzbietu, a powyżej 100 stron z grzbietem. W obu tych przypadkach opcja się nie pojawia.
  2. Liczba stron okładki: strony I i IV (tylko zewnętrzna strona okładki) oraz strony I—IV (zewnętrzna i wewnętrzna strona okładki).
  3. Gramatura papieru potrzebna do obliczenia grzbietu.
  4. Bezpieczny margines – wyznacza miejsce na tekst i grafikę na okładce. Spad (nie może być mniejszy niż 3 mm). Obszar informacji o pracy (nie może być mniejszy niż 5 mm ze względu na linie gięcia wskazujące grzbiet i informacje o stronach w przypadku wyboru opcji 'Strony I–IV').
  5. Warstwa na kod kreskowy – tworzy osobną warstwę i umieszcza na stronie IV dwa białe prostokąty (w tym jeden na spad) do wyboru z przeznaczeniem na umiejscowienie kodu kreskowego. Po utworzeniu warstwa 'barCode' jest niewidoczna.

Dokument oryginalny musi być zapisany przed uruchomieniem skryptu. Za podstawę wyliczeń przyjęto milimetry.