SALSA UNDERVISNING KØBENHAVN

LÆR AT DANSE MED DE BEDSTE DANSETEKNIKKER TIL SALSA, SON & BOLERO SAMT BACHATA & MERENGUE

CphSalsa er specialiseret underviser i caribiske pardanse med de bedste danseteknikker til Cubansk Salsa, Son og Bolero samt Dominikansk Bachata og Merengue.

Vi underviser ikke, som mange andre danseskoler, med simplificerede og ændrede danseteknikker eller benytter uvedkommende styling fra cabaret, show og sportsdans, fordi man som underviser mangler nuanceret viden om de oprindelige danseteknikker og dansenes oprindelige konstruktion.

Dvs. at det du lærer at danse hos CphSalsa er de samme social kulturelle danse, som danses i Cuba og Den Dominikanske Republik - Alle danse, hvis danseteknikker er udviklet igennem flere årtier af de sociale dansere selv, med det essentielle formål, at generere de absolut bedste sociale danseoplevelser.

De sociale pardanse er oplevelser skabt på en ideologi omkring funktionel fysiologisk interaktion, hvor målet er, at gøre to, for hinanden kendte eller ukendte, personer i stand til at smelte sammen i et sanseligt og homogent flow på dansegulvet, baseret på kønnenes naturlige kropssprog og de dansenes personligheder.

Ønsker du yderligere information om de sociale danses konstruktion og hvorfor dansene der undervises i, i Vesten, ikke er magen til de originale danse fra Cuba og Den Dominikanske Republik, klik på pilen ude til højre.Alle sociale pardanse er konstrueret over den samme ideologi, hvor dansene er opbygget med et sæt grundelementer (byggeklodser), der hver især har et unikt formål i dansen og som så stykkes sammen til en helhed, der bliver til selve dansen.

I Bolero, der er en langsom, romantisk pardans benyttes der kun op til 5 forskellige elementer og i de mere komplekse pardanse som f.eks. Cubansk Salsa benyttes der op til små 20 forskellige elementer - Mange af disse elementer kan stykkes sammen i en næsten vilkårlig rækkefølge og dermed bliver det muligt at skabe masser af variation fra dans til dans - Forestil dig et sæt byggeklodser med f.eks. 15 forskellige klodser, der kan sættes sammen til mere end 200 forskellig figurer/motiver, det er sådan de sociale danse er konstrueret.

Gamle dages formationsdanse (folkedanse) og moderne cabaret-, show- og konkurrencedanse består af længere koreografier, som man som danser skal huske uden ad, og dertil kommer, at der er flere koreografier, der skal læres, for at skabe variation i dansene - Video Cubansk Folkedans (Contradanza) - Det smarte med de sociale pardanse er netop, at man kun skal huske relativt få grundelementer til en given social dans, som hver især er ganske korte og så stykkes disse sammen med variation undervejs i dansen - Det kræver naturligvis noget rutine, at nå dertil hvor både fører og følger kan gøre dette ubesværet og dermed opnå den optimale frihed og nydelse af dansen, men øvelse gør mester.

I langt flertallet af de sociale pardanse består hvert enkelt element (klods) af 3 trin efterfulgt af en kort pause - Og det er placeringen af de 3 trin, der tilsammen danner et specifikt element i dansen (en unik formet klods) - Dvs. at hvert element har sine 3 helt unikke trin og ændres der bare i ét af disse trin, så ændres elementet til noget andet (klodsen får en anden form) og forestil dig så, at der er blevet ændret trin i flere af dansen elementer (at flere af klodserne har fået en anden form end de oprindelige) - Så får man en dans der grundlæggende har ændret udseende og funktion, og det er desværre det, mange danseskoler har gjort, fordi deres detaljeret viden om de oprindelige danse ikke har været tilstrækkelig, og dermed er der opstået danse, som ikke længere er magen til de oprindelige sociale danse fra Cuba og den Dominikanske Republik, men med samme navne, fordi underviserne tror, det er det de underviser i.

CphSalsa kalder disse nyere tids danse, der danses med simplificerede og mindre funktionelle danseteknikker for turist-danse, (Turist Salsa, Turist Bachata m.v.) fordi de ændringer der er sket, har resulteret i at dansene er gået fra at være mere cirkulære pardanse til at være mere lineære pardanse - Derved har dansene grundlæggende mistet store dele af deres oprindelige flow og udseende og dermed også deres skønhed/æstetik, da dette er knyttet tæt sammen.

Og når dansene er blevet kedelige og deres skønhed er falmet, så opstår der et behov for at pynte på dem og derfor er mange undervisere begyndt at benytte styling fra Cabaret og Show danse med det resultat, at man har flyttet sig endnu længere væk fra dansenes oprindelige, suveræne funktionalitet og æstetik.

Problemet er dog, at man som elev ikke rigtig får valgmuligheden for at kunne vælge undervisning med eller uden gode danseteknikker, fordi de fleste danseskoler ikke selv ved, at de underviser med simplificerede og mindre funktionelle danseteknikker, da mange af underviserne selv har lært at danse med disse teknikker og derfor ikke kender til de oprindelige - Du kan dog vide dig sikker på at hos Cphsalsa lærer du at danse med de bedste danseteknikker til alle dansene.TOP KVALITET: Med CphSalsa og Frank E, lærer du at danse med de oprindelige danseteknikker, da de er fundamentet for det suveræne flow og den smukkeste æstetik. Mange danseskoler i dag underviser i simplificerede danseteknikker, men det betyder at dansens flow og æstetik forringes og dermed også danseoplevelsen, da hvert enkelt trin har et helt specifikt formål i forhold til netop dansens flow og æstetik. Og det betyder tillige, at dansene ikke længere ser ud som de originale danse, der danses i Cuba og Den Dominikanske Republik.

STORT KNOW HOW: Frank E har 24 års erfaring med de sociale danse: Cubansk Salsa, Son og Bolero samt Dominikansk Bachata og Merengue, som inkluderer mange studierejser samt grundige analyser af samtlige de danse han underviser i. Den nuancerede viden Frank har opnået er årsagen til hans meget detaljerede tilgang til undervisningen og at denne indeholder væsentlig flere detaljer end hos andre danseskoler. Det betyder, at du lærer at danse socialt med samme flow og samme æstetik, som man ser det i Cuba og Den Dominikanske Republik.

NATURLIGE BEVÆGELSER: For at få de bedste oplevelser med sociale caribiske pardanse, skal du også lære hvordan du bevæger kroppen naturligt i dansen. Krops-bevægelserne er ikke alene en stor del af æstetikken og sensualiteten i dansen, de bidrager også væsentligt til din mentale oplevelse af dansen. Og det er præcis derfor, de er vigtige. Et kompliment i Caribien til kvinder, der bevæger sig naturligt smukt og sensuelt er: Hvis din mad er lige så lækker, som måden du bevæger dig på, så spiser jeg det hele op til den allersidste krumme.

ORIGINAL FUNKTIONALITET: Alle caribiske pardanse er konstrueret som en føre og følge ideologi, hvilket betyder at kommunikationen imellem de to dansende består af subtile fysiske signaler fra føreren til følgeren, der fortæller, hvad følgeren skal gøre i det moment disse føringer kommer. Jo mere gnidningsløst dette samarbejde er, jo bedre bliver flowet mellem de to dansende, og dermed også den fælles danseoplevelsen. For at dette skal fungere optimalt, skal du naturligvis have lært de korrekte danseteknikker samt træne dem, så de bliver skarpe og præcise.EKSEMPLER PÅ ORIGINALE DANSETEKNIKKER TIL CUBANSK SALSA/CASINO CUBANO

CUBANSK SALSA HEDDER CASINO PÅ CUBA OG CASINO'S DANSETEKNIKKER HAR SIN OPRINDELSE I PARDANSEN SONINFORMATION FRA CPHSALSA OM LA FIESTA CARIBE SOCIAL, WEEKEND-KURSER OG TILBUD


CPH SALSA MED FRANK E.

HELGESVEJ 13, DOWNSTAIRS

2000 FREDERIKSBERG

TELEFON 42599524

EMAIL CPHSALSA@GMAIL.COM

GRATIS 2 TIMERS PARKERING MED P-APP

CPH SALSA UNDERVISNINGSTIDER:

MANDAG - FREDAG KL. 9.00 - 21.00

LØRDAG - SØNDAG KL. 9.00 - 19.00CPH SALSA PÅ FACEBOOK