Tài Liệu COVID-19 ở Bang Pennsylvania (Tiếng Việt)

Resources for COVID-19 in Pennsylvania - Vietnamese

Lưu ý: trang tài liệu này sẽ được cập nhật khi có thông tin mới. Bạn có thể liên lạc Asian Pacific American Labor Alliance (APALA) Pittsburgh tại apalapgh@gmail.com hoặc trên trang Facebook của chúng tôi.

APALA Pittsburgh là một tổ chức của cộng đồng, hỗ trợ việc hoạt động liên quan đến quyền lợi của người nhập cư, người lao động, và sự công bằng xã hội và kinh tế nói chung.

Thông Tin Sức Khỏe / General Health Information

 1. Lưu ý: Nếu bạn đã đi du lịch gần đây. - City of Philadelphia

 2. Bản Tin Sức Khỏe Số Đặc Biệt: Bệnh vi rút corona 2019 (COVID-19) - City of Philadelphia

 3. Các khuyến khích y tế công cộng về COVID-19 - King County

 4. Xa cách xã hội là gì? - OC Health Care Agency

 5. Người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19 - OC Health Care Agency

Doanh Nghiệp / Businesses

 1. Thống đốc Tom Wolf yêu cầu các doanh nghiệp không thiết yếu trong bang Pennsylvania đóng cửa, sẽ giám sát chỉ thị - VietLead (http://vietlead.org/)

 2. Toàn bộ chỉ thị của Ngài Thống đốc Tom Wolf về chính sách "khước từ," tức các doanh nghiệp nào cho rằng mình là cơ sở trọng yếu có thể được khước từ khỏi lệnh đóng cửa của chính quyền. - VietLead (http://vietlead.org/)

 3. (English Only) U.S. Small Business Association Disaster Assistance Loans for Small Businesses Impacted by Coronavirus (COVID-19)

Thành Phố Pittsburgh

 1. Thông Báo: Luật ngày nghỉ ốm có trả lương - City of Pittsburgh

 2. Pittsburgh Water & Sewer Authority (PSWA) đã ngừng tắt tiện ích tạm thời.

 3. Duquesne Light (CLD) đã ngừng tắt tiện ích tạm thời.

 4. Pittsburgh Public Schools thông báo rằng các bữa ăn Grab và Go sẽ có sẵn cho các học sinh phụ thuộc vào chương trình ăn sáng và ăn trưa ở trường trong thời gian đóng cửa của quận. Tất cả 54 địa điểm của trường sẽ cung cấp bữa ăn để đón khách từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Học sinh nên đến địa điểm gần nhà nhất.

 5. (English Only) Greater PGH Restaurant Workers Mutual Aid Group (Pittsburgh, PA)

 6. (English Only) Tài liệu hỗ trợ khác trong thành phố Pittsburgh / Other COVID-19 Resources in Pittsburgh, PA

Thành Phố Philadelphia

 1. (English Only) COVID-19 trung tâm y tế và chăm sóc khẩn cấp / COVID-19 urgent care and health centers

 2. (English Only) Quỹ Hỗ Trợ COVID-19 ở Philadelphia / Philadelphia COVID-19 Fund

 3. (English Only) Philly Workers COVID-19 Demands Toolkit

Hỗ Trợ Nói Chung / General Assistance

 1. (English Only) PA County Assistance Office (Statewide/Toàn Bang Pennsylvania)

 2. (English Only) Hỗ trợ thức ăn / Food Assistance (Statewide/Toàn Bang Pennsylvania)

 3. (English Only) Federal Resources for Help with Bills (National/Toàn Nước)

 4. (English Only) Hỗ trợ trả tiền điện / Electric Service Payment Assistance (Depending on Location/Tùy Nơi)

 5. (English Only) Hỗ trợ trả tiền gas / Gas Service Payment Assistance (Depending on Location/Tùy Nơi)

 6. (English Only) Hỗ trợ trả tiện ích / Utility Assistance (Depending on Location/Tùy Nơi)

 7. (English Only) Hỗ trợ trả tiền nước / Water Services Payment Assistance (Depending on Location/Tùy Nơi)

 8. (English Only) Hỗ trợ y tế / Health Care/Medical Assistance (State, Federal/Toàn Bang, Toàn Nước)

 9. (English Only) United Way of PA (Depending on Location/Tùy Nơi)

Dành Cho Người Lao Động / For Workers

 1. (English Only) Trợ Cấp Thất Nghiệp / Unemployment Compensation (Statewide/Toàn Bang Pennsylvania)

  • Nơi làm việc của bạn tạm thời đóng cửa hoặc ngừng hoạt động vì COVID-19.

  • Nơi làm việc của bạn giảm số giờ của bạn vì COVID-19.

  • Bạn nhận thông báo không làm việc vì chủ nghĩ bạn bị nhiễm hoặc có thể lây lan COVID-19.

  • Bạn được yêu cầu cách ly theo các nỗ lực giảm thiểu do chính phủ khuyến nghị.

 2. Người lao động không có giấy tờ nhập cư hợp lệ sẽ không đủ điều kiện để đăng ký cho Bảo hiểm thất nghiệp. Những người nhập cư có ủy quyền công việc đủ điều kiện, nhưng đối với những người có thị thực gắn liền với công việc thì sẽ hơi khó khăn vì điều kiện cho bảo hiểm thất nghiệp đòi hỏi rằng bạn "có thể và sẵn sàng" tìm công việc khác. Tuy nhiên, vì nhà nước đang từ bỏ các yêu cầu tìm kiếm công việc, họ cũng có thể khoan dung hơn với các vấn đề về thị thực.

  • Undocumented workers don’t qualify for Unemployment Insurance. Immigrants with work authorization do qualify, but for those with visas tied to a job it gets a little tricky as you need to be "able and available" to find other work in order to qualify for unemployment. Given that the state is waiving work search requirements, they may also be more lenient with visa issues.

 3. Flyers (English & Spanish): https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GbEmsVJQtDxanZsPD8C1QnbdjuL4eXw6

 4. (English Only) Bồi Thường Lao Động / Workers Compensation (Statewide/Toàn Bang Pennsylvania)

 5. (English Only) Tìm việc làm mới / Search for New Employment (Statewide/Toàn Bang Pennsylvania)

 6. (English Only) Quỹ hỗ trợ khẩn cấp dành cho nhân viên pha chế rượu/bia /the Bartender Emergency Assistance Fund (National/Toàn Nước)

 7. (English Only) Greater PGH Restaurant Workers Mutual Aid Group (Pittsburgh, PA)

Dành Cho Học Sinh / For Students

 1. (English Only) Chương trình ăn trưa / National School Lunch Program's Seamless Summer Option (State College, PA)

 2. (English Only) Hỗ trợ tạm thời cho các khoản vay sinh viên đại học / Temporary Relief on Student Loans (National/Toàn Nước)

Parenting / Nuôi Dạy Trẻ Em

 1. Nuôi Dạy Con Trong Thời Gian COVID-19 - Diana Chu Therapy

Di Trú / Immigration

 1. USCIS tuyên bố rằng họ sẽ không xem xét bất kỳ điều trị y tế nào liên quan đến COVID-19 trong quá trình xác định Quy định Gánh nặng xã hội. Gánh nặng xã hội là gì?

 2. Ngày 20 tháng 3: Tất cả các văn phòng của USCIS, văn phòng tị nạn và Trung tâm hỗ trợ ứng dụng (ASC) sẽ không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho đến sớm nhất là ngày 1 tháng 4. Cách dịch vụ này bao gồm các cuộc phỏng vấn, nghi lễ nhập quốc tịch và các cuộc hẹn thu thập sinh trắc học. Tuy nhiên, USCIS sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ khẩn cấp trong thời gian này. Nếu bạn có một yêu cầu dịch vụ khẩn cấp cho một trường hợp tị nạn, xin vui lòng liên hệ với văn phòng tị nạn.

  • 3/20: All USCIS field offices, asylum offices and Application Support Centers (ASCs) will not provide in-person services until at least April 1. This includes interviews, naturalization ceremonies and biometric collection appointments. However, we will continue to provide emergency services during this time. If you have an emergency service request for an asylum case, please contact the asylum office.

 3. Ngày 19 tháng 3: "ICE đã triển khai các biện pháp tạm thời để giảm tiếp xúc COVID-19 tại các văn phòng. Có hiệu lực ngay lập tức, Văn phòng nhập cư và hải quan Philadelphia sẽ tạm thời thay đổi các yêu cầu báo cáo trực tiếp sang báo cáo qua điện thoại. Những người có cuộc hẹn sắp tới sẽ được thông báo. Để báo cáo cho Philadelphia, PA, Pittsburgh, PA, Charleston, WV và Dover, DE, những số điện thoại sẽ như sau: Văn phòng Philadelphia Field (215) 656-7164; Văn phòng Pittsburgh (412) 485-1037; Văn phòng Charleston (304) 308-1491; Văn phòng Dover (302) 730-9315

  • 3/19: "ICE has implemented temporary measures to reduce COVID-19 exposure at ERO Field Offices. Effective immediately, the Philadelphia Field Office will temporarily change in-person reporting requirements to telephonic reporting. Those with upcoming appointments will be notified. The numbers for reporting to Philadelphia, PA, Pittsburgh, PA, Charleston, WV, and Dover, DE as follows: Philadelphia Field Office (215) 656-7164; Pittsburgh Office (412) 485-1037; Charleston Office (304) 308-1491; Dover Office (302) 730-9315

 4. Ngày 18 tháng 3: Tòa án Di trú Philadelphia hoãn phiên tòa cho những người không bị giam giữ

  • Immigration Court: 3/18 - Philadelphia Immigration Court non-detained hearings postponed

 5. ACLU-PA (một tổ chức bảo vệ quyền lợi của mọi người) hiện tại đang thu góp thông tin của các cá nhân bị giam giữ trong ICE ở PA có nguy cơ nhiễm virus COVID-19 cao hơn

 6. (English Only) Tài liệu liên quan tới việc di cư khác ở bang Pennsylvania / Other immigration-related resources in Pennsylvania (The Pennsylvania Immigration & Citizenship Coalition)

Bỏ Phiếu và Bầu Cử / Voting and Election