สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE PHICHIT

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

sites.google.com/view/cospm41phichit/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94 ดาวโหลดเอกสาร การประชุม ครูผู้นิเทศ จังหวัดพิจิตร 41

ขอเชิญชวนทุกโรงเรียน
ในจังหวัดพิจิตรเข้าร่วม
ประกวดกิจกรรม
วิชาการ

ปี 2563


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศูนย์ประสานงานพิจิตร

31/26 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 : โทรศัพท์ -056990347

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image