Infrastruktura

Oferujemy:

  • Projekty branży drogowej,
  • Projekty zjazdów z dróg publicznych,
  • Projekty organizacji ruchu,
  • Projekty sieci i przyłączy branży elektrycznej,
  • Projekty sieci i przyłączy branży sanitarnej,
  • Wykonawstwo robót drogowych, (nawierzchnie z kostki brukowej, nawierzchnie tłuczniowe)
  • Wykonawstwo przyłączy i sieci branży elektrycznej i sanitarnej
  • Wdrożenie organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych