1ο Επιστημονικό Συνέδριο -Forum / 1st Scientific Congress - Forum

"Μακεδονία: Επιστήμες-Τεχνολογία-Εφαρμογές"

"Macedonia: Sciences - Technology - Applications"

Θεσσαλονίκη, 18-19 Μαρτίου 2018

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Κεντρικό Αμφιθέατρο 'Στέφανος Δραγούμης'

Αμφιθέατρο 'Μελίνα Μερκούρη'

Επιστημονικές Περιοχές:

1. Πληροφορική - Λογική

2. Ιστορία - Φιλολογία

3. Αρχαιο-Γλωσσο-λογία

4. Φυσική

5. Χημεία

6. Εφαρμογές

7. (Γεω)Πολιτική -Εκκλησία

Φορείς:

Υπό την αιγίδα
Χορηγοί