COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

INSTITUT ALMATÀ

CURS 2018 - 2019

Curs 2017 - 2018

Treballem els diferents sistemes de comunicació que barrejen les imatges amb els sons

i les seves possibilitats comunicatives.