COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

INSTITUT ALMATÀ

Treballem els diferents sistemes de comunicació que barrejen les imatges amb els sons

i les seves possibilitats comunicatives.