ข้อมูลการแข่งขัน

คอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรม ปี61

หมายเหตุ ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้สมัครแข่งขัน

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน

1.เกมส์สร้างสรรค์ -ไทยแลนด์ 4.0 -อุทกภัยน้ำท่วม -เพชรบุรีดีจัง -Global warming (เตรียมหูฟังมาด้วยนะครับ)

2.Comic Strip -ประชาธิปไตย -จังหวัดเพชรบุรี -ภัยเงียบ -เทศกาล

3.WebApp -สร้างเว็บไซต์จังหวัดเพชรบุรี

4.ตัดต่อวิดีโอ -เอกลักษณ์เมืองเพชร -รัชกาลที่ 10 (เตรียมหูฟังมาด้วยนะครับ)

5.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ต้น>>-ห้องรับแขก -ห้องนอน -ห้องครัว

ม.ปลาย>> -ห้องประชุม -ห้องรับแขก -ห้องนอน -ห้องครัว -ห้องน้ำ

6. 2D -อาเซียน -ดนตรีไทย4.0 -เศรษฐกิจพอเพียง (เตรียมหูฟังและไมค์มาด้วยนะครับ)

7.Motion Infographic -โรคจิตเภท -เพชรบุรีของฉัน -สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี(เตรียมหูฟังและไมค์มาด้วยนะครับ)

8.Web editor -เศรษฐกิจพอเพียง -ไทยแลนด์ 4.0 -อาเซียน

9. Text editor -ไทยแลนด์ 4.0 -เมืองไทยน่าเที่ยว


02 เครื่องห้องคอมปี60.pdf