ข้อมูลการแข่งขัน

คอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรม ปี62


หมายเหตุ ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้สมัครแข่งขัน

แจ้งหัวข้อการแข่งขันอัพเดตวันที่ 31 ต.ค. 62

1.เกมส์สร้างสรรค์ -ยาเสพติด -ไฟไหม้ป่า -พลังงานทดแทน -pm2.5 (นร.เตรียมหูฟังมาด้วยนะครับ)

2.Comic Strip -จิตอาสา -ลอยกระทง -ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.WebApp -สร้างเว็บไซต์ของจังหวัดเพชรบุรี

4.ตัดต่อวิดีโอ -อาเซียน -ชิมช้อปใช้ -เด็กไทยรักษ์โลก (นร.เตรียมหูฟังมาด้วยนะครับ)

5.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ต้น>>-ห้องน้ำ -ห้องนอน

ม.ปลาย>> -ห้องประชุม -ห้องคอมพิวเตอร์ -ห้องสมุด

6. 2D -ภาวะโลกร้อน -cyber bully -Internet of things (นร.เตรียมหูฟังและไมค์มาด้วยนะครับ)

7.Motion Infographic>> -PM 2.5 -ชิม ช้อป ใช้ -อุบัติเหตุ (นร.เตรียมหูฟังและไมค์มาด้วยนะครับ)

8.Web editor -วิทยาการหุ่นยนต์ในอนาคต -จังหวัดเพชรบุรี

9. Text editor -สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี -อาหาร 4 ภาค -โครงการในพระราชดำริ