จัดทำโดย : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่http://gg.gg/pvccomdep