*กรุณานำ Notebook มาเพื่อการทำ Workshop*

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ

เนื่องจากตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขออนุญาตปิดการลงทะเบียน

แล้วพบกับการอบรมสัมมนาวิชาการ ที่น่าสนใจในครั้งต่อไป


PSA_Rev03.pdf
Public:การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย(ส.ฟ.ท.) ชั้น3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(ว.ส.ท.) 487รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310โทร 02-184-4610 โทรสาร 02-184-4502