Основні елементи та етапи розробки Веб-квесту

Технологія Веб-квесту

Технологія Веб-квесту носить універсальний характер і може бути використана в цілях розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій:

 • використання ІКТ для вирішення професійних завдань (а саме: для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, Веб-сайтів, баз даних тощо);
 • самонавчання і самоорганізація;
 • робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
 • уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
 • навички публічних виступів.

При використанні Веб-квесту у навчанні підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники Веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності.

Етапи розробки веб-квесту:

 • вступ (формулювання теми, опис головних ролей учасників, сценарій квеста, план роботи);
 • центральне завдання (завдання, питання, на які учні мають найти відповідь у межах самостійного дослідження, який підсумковий результат має бути досягнутий);
 • список інформаційних ресурсів, які можна використати під час досліджень;
 • опис основних етапів роботи; критерії оцінки роботи;
 • керівництво до дії;
 • підсумки дослідження, питання для подальшого розвитку теми.


Докладніше про це у публікації Ільченко О.В. на osvita. ua

Урок-квест

Якою ж є структура уроку Веб-квесту? Початок уроку має основні, характерні для інших уроків, елементи: організаційна частина, мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.

Виклад нового матеріалу відбувається за схемою: завдання - питання - робота з Інтернет-ресурсами - повернення до питання, аналіз отриманої інформації - перехід до наступного питання. Давши відповіді на кожне з питань, отримуємо результат, тобто вирішене завдання, яке ставилось на початку.

При підготовці та проведенні такого уроку важливо чітко усвідомити роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності.

Учень повинен:

 • сформулювати відомі умови завдання;
 • визначити необхідні, але невідомі відомості; знайти їх;
 • проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, наскільки з урахуванням знайдених відомостей поле завдання втратило (чи придбало) проблемний характер;
 • узагальнити відшукану інформацію;
 • оформити результати роботи.

Викладач:

 • надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти пошуку;
 • наводить декілька культурних зразків, які служать орієнтиром для порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;
 • розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;
 • контролює процес пошуку.

Рекомендації до проведення Веб-квесту:

 • визначте ключові слова для пошуку (чи слід їх змінювати на різних етапах розв’язання);
 • знайдіть необхідну інформацію в мережі Інтернет;
 • проаналізуйте й обговоріть знайдену інформацію;
 • при необхідності – відкоригуйте ключові слова та повторіть пошук;
 • сформулюйте висновок і обговоріть його (чи відповіли Ви на всі підпитання? Якщо ні - повторіть ще один цикл пошуку й обробки інформації).

Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.

Джерело: osvita. ua