eTwinning

eTwinning comença el 2005 com la iniciativa més important del Programa d'aprenentatge e-learning de la Comissió Europea i des del 2014 forma part d'Erasmus+, el programa de la Unió Europea en matèria d'educació, formació, joventut i esport.

eTwinning fomenta la col·laboració escolar a Europa utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i es presenta com una comunitat de centres escolars d'Europa que funciona a traves d'una plataforma en línia disponible en 28 idiomes. L'objectiu és promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat i alumnat dels països que participen a eTwinning, a través de les TIC.

Aquesta plataforma dota als equips educatius (professorat, personal de coordinació i direcció de centres, serveis d'orientació i biblioteca, etc.) dels centres educatius europeus participants d'eines per aprendre, comunicar-se, col·laborar i desenvolupar projectes o ─el que és el mateix─ sentir-se i formar part de la major comunitat educativa digital d'Europa i gaudir de l'ensenyament i l'aprenentatge.

eTwinning i les competències clau [Vídeo]

En aquesta comunitat hi ha actualment en actiu:

Font: eTwinning, setembre 2018

eTwinning ens permet treballar d'una manera fàcil, divertida i innovadora, i també:

 • Obrir les nostres activitats diàries d'aula a Europa
 • Posar als alumnes al centre del projecte
 • Trobar amb facilitat possibles socis
 • Treballar en un entorn segur
 • Ser guiats durant el procés
 • Treballar al nostre ritme sense terminis i amb una durada a mesura
 • Crear materials i recursos sostenibles
 • ...

eTwinning en el marc d'Erasmus+ ens permet:

 • Trobar socis fiables
 • Acumular experiència prèvia al desenvolupament del projecte
 • Plantejar objectius i activitats realistes
 • Plantejar projectes amb impacte i sostenibles
 • eTwinning aporta qualitat als projectes Erasmus+

1. Preinscripció