เงื่อนไขการเข้าเรียน

  1. เป็นสมาชิก Premium ที่ชำระเงินแล้ว และยังไม่หมดอายุ
  • Ultimate PluginZ
  • PluginZ For AmiBroker
  • InvestorZ Mobile PRO

สมัครเข้าห้องเรียน

1. กดเข้าลิ้งค์

https://investorz.teachable.com/

2. กดสมัคร Sign Up (มุมบนขวา)

3.หลังจากสมัครแล้ว แจ้ง User/Email ที่สมัครเข้าห้องเรียน กับทีมงาน InvestorZ ผ่านทาง

แจ้งการสมัคร PowerTools Master Class ได้ที่

รายละเอียดการแจ้ง

1. User/Email Investorz ที่ชำละเงิน

2. User/Email ที่สมัครเข้าห้องเรียน Masterclass https://investorz.teachable.com/