Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Colegiului Economic Rm. Vâlcea a fost înființată în temeiul Legii 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității.

Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calității educației oferite de instituție. Obiectivele evaluarii interne a calității sunt:

• A cuantifica capacitatea instituției de a satisface așteptările beneficiarilor și standardelor de calitate;

• A asigura protecția beneficiarilor direcți și indirecți;

• A contribui la dezvoltarea unei culturi instuționale a calității în învățământul preuniversitar;

• A răspunde cerințelor ARACIP.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este formată din urmatorii membri:

1. Coordonator: Prof. Ioana Lidia Paula

2. Responsabil: Prof. Miroiu Carmen Liliana

3. Membru: Prof. Angheloiu Elena Narcisa

4. Membru: Prof. Merlan Doina Narcisa

5. Membru: Ioana Gabriela – reprezentat elevi

6. Membru: Robu Elena – reprezentant părinți

7. Membru: Linteși Florin Geani – reprezentant Consiliului Local

8. Membru: Pascaru Ileana – reprezentant Sindicat