Crew info

PM vil skytes torsdag 14 og fredag 15 begge dagene. Men det er selvfølgelig mulighet for dere som har lang reise vei å skyte kun fredag.


For dere som skal skyte både torsdag og fredag, starter vi 09:00

For dere som skyter kun fredag, begynner dere dere også kl 09:00


Alle som jobber for oss får lunsj under match dagene men under PM så må dere sørge dere selv.

Vi vil også arrangere en middag med RO brief for alle som jobber, fredag kveld oppe på skytterhuset til Gjøvik & Brusveen.

Dere vil bli innlosjert på Badeland Gjestegård på Raufoss. Frokost er inkludert.

Har ikke kapasitet til at dere kan få enerom. Om noen ønsker det så må dere dekke dette selv.