Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

За постигане на своите цели ЦИНСО поддържа тесни контакти с всички основни потребители в България – Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на извънредните ситуации, Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита”, Военна академия „Г.С. Раковски” и други.


НОВИНИ

Софийски форум за сигурност и Центърът за изследвания по национална

сигурност и отбрана към БАН отправят покана за участие в онлайн дисуксия

«Украинската криза - поглед от България», която ще се проведе на 22 февруари 2022г. от

15.00 до 16.30 часа през платформата ZOOM.

Украинската криза е несъмнено най-сериозното предизвикателство за

регионалната и международната сигурност. Много се изписа и каза по самата криза и със

сигурност тя ще продължи да е в центъра на международните отношения и анализи още

дълго време.

Чрез предлаганата искусия искаме да погледнем на създалата се обстановка през

„българските очила“, като обсъдим каква е българската оценка на ситуацията, какви са

рисковете и заплахите за страната, какви са моделите на поведение и за управление на

ситуацията във вътрешен и в международен план, каква е комуникационната стратегия и

т.н. На базата на дискусията ще се опитаме да формулираме изводи относно системата за

разработване и приемане на стратегически решения, за националната система за

управлението на кризи, за стратегическата комуникация, и т.н.

Модератори: Йордан Божилов – председател на Софийски форум за сигурност и

проф.Стефан Хаджитодоров - директор на Център за изследвания по национална

сигурност и отбрана към БАН

Встъпителни изказвания - Любомир Кючуков - директор на Института за

икономика и международни отношения и Владимир Шопов - гост-изследовател в

Европейския съвет за външна политика

Иформационен ден и нетъоркинг събитие организирани от European Defence Fund ще бъдат проведени на 15-17 септември 2021 г.

Иформационен ден и нетъоркинг събитие организирани от European Defence Fund ще бъдат проведени на 15-17 септември 2021 г.

По време на информационния ден (на 15 септември) ще бъдат представени детайли по проектните конкурси по EDF за 2021 г., вкл. контекст, цели и начини и условия за участие, като събитието ще бъде отворено за публични и частни субекти.

Нетуъркинг събитието ще се проведе непосредствено след информационния ден – на 16-17 септември, на който потенциалните бенефициенти ще имат възможност да се запознаят и установят връзки с потенциални свои партньори.

Повече информация за събитията предоставена от Комисията е налична ТУК

Инвестициите като фактор за глобалното позициониране на Китай

28 юли 2021 г.

На 28 юли 2021 г. беше проведена дискусия на тема “Инвестициите като фактор за глобалното позициониране на Китай” организирана от Софийския форум за сигурност и Център за Изследвания по Национална Сигурност и Отбрана към Българска Академия на Науките. Гост-лектор на дискусията беше Мирела Петкова, тя е изследовател на свободна практика и изследовател към изданието Energy Monitor, което разглежда политиката и икономиката зад енергийния преход и пътя към глобалната климатична неутралност. Модератор на дискусията беше Йордан Божилов, председател на Софийския Форум за Сигурност.

„Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, участва като партньор за България в двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021.

„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ са водещи европейски състезания за разработване на иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са инициирани от Европейската космическа агенция, с подкрепата на Европейската комисия и организирани от „AZO GmbH“.

Двете състезания награждават иновативни решения и бизнес концепции, които използват данни от наблюдение на Земята и сателитна навигация за решаването на важни социални предизвикателства, които са предложени от водещи организации в космическия сектор: Европейска космическа агенция, Европейска комисия, Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA), Германски космически център (DLR), Planet, Airbus и други.

Състезанията са отворени за кандидатстване в периода от 19 април до 19 юли 2021 г. В тях могат да участват лица над 18 г., в сформирани отбори от представители на бизнеса, научните организации, студенти, също така и индивидуално регистрирани участници, които имат желание да решават предизвикателства, поставени от водещи организации в аеро-космическата индустрия, с помощта на космически технологии и данни в следните области: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни, здравеопазване, интелигентно земеделие и др.

Участниците могат да спечелят награди от общия награден фонд на стойност 835 000 евро за Copernicus Masters и 785 000 евро за Galileo Masters, под формата на парични награди, достъп до данни от наблюдение на Земята, обучение от експерти, инкубиране на тяхната бизнес идея и др. Също така участниците имат възможността да кандидатстват за различни награди на стойност до 10 000 евро, предоставяни от държавите партньори на двете състезания и съфинансирани от Европейската комисия.

Вижте повече за специалните награди, предоставяни от България като страна партньор:

· Награди за Copernicus Masters: https://copernicus-masters.com/copernicus-prizes/copernicus-prize-bulgaria/

· Награди за Galileo Masters: https://galileo-masters.eu/galileo-prizes/galileo-prize-bulgaria/

За регистрация, допълнителна информация и въпроси:


· Copernicus Masters: http://rst-tto.com/rsttakt/index.php/copernicus/copernicus-master

· Galileo Masters: http://rst-tto.com/rsttakt/index.php/copernicus/galileo-masters

На 22.06.2021г. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”. По време на събитието ще може да разберете повече за двете състезания и да зададете вашите въпроси. За да получите покана за участие в сесията и допълнителна информация за състезанията, моля, регистрирайте се на следния линк до 21.06.2021 включително:
https://forms.gle/LLe7oXBKgzX7NChY6


За допълнителна информация: office@rst-tto.com ; http://rst-tto.com/


Първият в България хакатон по европейската програма за наблюдение на Земята – "Copernicus"

2019-03-27

Copernicus Hackathon Bulgaria е първият хакатон на Европейската програма за наблюдение на Земята "Copernicus" у нас. Три дневният хакатон е планиран да се проведе от 19 до 21 април на територията на Техническия университет (комплекс Студентски град), като точната зала на събитието предстои да бъде определена.

ALTER провежда първите посещения на място в Армения

2018-07-17

Членовете на екипа на ALTER се събраха в Ереван, Армения от 18 до 22 юни, за да се срещнат както със заинтересованите, така и да се запознаят с трите целеви области на проекта. Екипът посети южната част на страната - Арменския регион Сюник и посети градовете Капан и Кахаран, разположени в проектна зона 3. Те се срещнаха с партньори от частния сектор представляващи организациите"Zangezur Copper" и "Molybdenum Combine CJSC and Polymetal International PLC", за да представят проекта и да обсъдят сътрудничеството по проекта по отношение на отпадъците, съоръженията за управление и водохранилищата, свързани с минните дейности на дружествата в областта. Екипът също имаше възможност да посети отдела на регионалната спасителна служб на Сюник, Център за управление на кризи на Министерството на извънредните ситуации на РА, разположен в Капан и се запознаха със

Международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и Национална сигурност"

2018-07-12

Конференцията се проведе в Интер Експо Център, гр. София с организатори Български енергиен и минен форум, в партньорство с УНСС и Министерски съвет на Република България. Динамичните промени в енергийното развитие на страните - членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини и енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните - членки на ЕС.