Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

За постигане на своите цели ЦИНСО поддържа тесни контакти с всички основни потребители в България – Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на извънредните ситуации, Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита”, Военна академия „Г.С. Раковски” и други.


НОВИНИ

Първият в България хакатон по европейската програма за наблюдение на Земята – "Copernicus"

2019-03-27

Copernicus Hackathon Bulgaria е първият хакатон на Европейската програма за наблюдение на Земята "Copernicus" у нас. Три дневният хакатон е планиран да се проведе от 19 до 21 април на територията на Техническия университет (комплекс Студентски град), като точната зала на събитието предстои да бъде определена.

ALTER провежда първите посещения на място в Армения

2018-07-17

Членовете на екипа на ALTER се събраха в Ереван, Армения от 18 до 22 юни, за да се срещнат както със заинтересованите, така и да се запознаят с трите целеви области на проекта. Екипът посети южната част на страната - Арменския регион Сюник и посети градовете Капан и Кахаран, разположени в проектна зона 3. Те се срещнаха с партньори от частния сектор представляващи организациите"Zangezur Copper" и "Molybdenum Combine CJSC and Polymetal International PLC", за да представят проекта и да обсъдят сътрудничеството по проекта по отношение на отпадъците, съоръженията за управление и водохранилищата, свързани с минните дейности на дружествата в областта. Екипът също имаше възможност да посети отдела на регионалната спасителна служб на Сюник, Център за управление на кризи на Министерството на извънредните ситуации на РА, разположен в Капан и се запознаха със

Международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и Национална сигурност"

2018-07-12

Конференцията се проведе в Интер Експо Център, гр. София с организатори Български енергиен и минен форум, в партньорство с УНСС и Министерски съвет на Република България. Динамичните промени в енергийното развитие на страните - членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини и енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните - членки на ЕС.