КОНТАКТИ

НАШИЯТ АДРЕС

Център за изследвания по национална сигурност и отбрана - БАН
ул. "Академик Георги Бончев", бл. 26Б.
София 1113, България

+359 02 979 20 14

cnsdr@bas.bg