งานแสดงและจำหน่ายสินค้ากาแฟ CHIANG MAI COFFEE HUB ครั้งที่ 3

24-26 สิงหาคม 2561 ณ The EmQuartier ชั้น 5 โซน Helix garden


Chiangmai Coffee Hub

จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญแล้ว ปัจจุบันได้ก้าวขึ้นมาเป็นเมืองกาแฟที่มีความครบครัน ทั้งเป็นแหล่งปลูกอาราบิก้าคุณภาพสูง แหล่งแปรรูป และแหล่งรวมร้านกาแฟยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศพลาดไม่ได้ และสร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท ติดตามเรื่องราวของกาแฟเชียงใหม่ในสารคดี ชุด เชียงใหม่เมืองกาแฟ

จัดทำโดย จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างการรับรู้เพื่อมุ่งสู่เชียงใหม่เมืองกาแฟ