Contacte

647 709 339 / 667 223 705 / 687 494 140

handbolvic@gmail.com

O venint directament al pavelló de l'Ausoneta (c/ Mas Osona, s/n, 08500 VIC), en horari d'entremanents.