Prepara't CAV

Aquesta web ha estat creada per l'assignatura de Cultura Audiovisual a 2n de Batxillerat Artístic, amb la intenció de mostrar les principals corrents cinematogràfiques i els autors juntament amb pel·lícules que més les representen. També hi és inclòs un glossari tècnic de paraules relacionades amb l'àmbit audiovisual.

Els continguts d'aquesta web estan elaborats amb la idea d'ajudar en la preparació de cara la Selectivitat.