Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum”

prowadzona przez Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych sp. z o.o.

w Toruniu

http://ckisdtorun.pl/

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Koszt uczestnictwa – 400,-/500,-

Zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ustawy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) i w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowej tematyki oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 103) kurs obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie:

 1. znajomości przepisów prawa (4 godziny),
 2. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej (8 godzin wykładów i zajęć praktycznych),
 3. wyszkolenia strzeleckiego (12 godzin zajęć praktycznych),
 4. samoobrona i techniki interwencyjne (16 godzin zajęć praktycznych).

Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 Ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) i na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 4,6 i 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432).

Po ukończeniu kursu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1632).

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przedstawia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, co upoważnia do wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.

Forma kursu – zaoczny, organizowany w weekendy, możliwość zamiejscowego prowadzenia kursów.

Miejsce realizacji – ul. Żwirki i Wigury 49, Toruń.

Koszt uczestnictwa – 400,-/500,-, w zależności od wielkości grupy. płatne z góry przed rozpoczęciem kursu.

Wymagania od uczestników – posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zapisy i zgłoszenia przyjmujemy:

 1. telefonicznie: 56/477 51 70, 603 628 794, 600 960 188;
 2. pocztą internetową: ckisd.torun@wp.pl;
 3. za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.ckisdtorun.pl;
 4. osobiście w siedzibie firmy: ul. Żwirki i Wigury 49 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, II piętro pokój nr 315

POLECAMY KURSY

Nasza firma szkoleniowa prowadzi przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Oferta szkoleniowa jest przeznaczona dla wszystkich pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony.

DANE KONTAKTOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DOROSŁYCH

ul. Żwirki i Wigury 49 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi)

87-100 Toruń

tel. sekretariat: 56 477 51 70

tel. kom.: 603 628 794, 600 960 188

tel. specjalisty ds. ochrony: 537 885 112

e-mail: ckisd.torun@wp.pl

SEKRETARIAT SZKOŁY – II piętro, pokój nr 315:

 • poniedziałek: od 9:00 do 15:00
 • wtorek: od 8:00 do 14:00
 • środa: od 8:00 do 14:00
 • czwartek nieczynny
 • piątek: od 8:00 do 14:00
 • sobota od 8:00 do 14:00 (podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych)
 • niedziela od 8:00 do 14:00 (podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych)

Lokalizacja Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych