บุคลากรแผนกวิชาโยธา

นายวุฒิวัฒน์  สกลกูล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา

นายอนันตชัย  วรรณทะมาศ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ข้อมูลติดต่อแผนกวิชา

สถานที่ติดต่อ

ห้องพักครู
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 11  วิทยาลัยเทคนิคนางรอง