Cito's in het primair onderwijs

Hoe belangrijk zijn de Cito-toetsen in het primair onderwijs nu nog? Op zich zijn die toetsen heel erg belangrijk, want ze geven een compleet beeld van de ontwikkeling van een kind door de verschillende jaren van het onderwijs heen. Met andere woorden: ze schetsen een duidelijker beeld van een kind dan de methodetoetsen altijd gedaan hebben.

Om die reden is het niet verkeerd om je als ouder te verdiepen in de kracht van de Cito-toetsen en het beste uit deze toetsen te halen voor je kind. Deze website informeert je uitgebreid en helemaal over de Cito-toetsen in het primair onderwijs. Op die manier kun jij je kind goed voorbereiden en helpen.

Wat zijn Cito-toetsen?

De Cito-toetsen zijn toetsen die per jaar twee keer worden afgenomen, aan het begin en aan het eind van het jaar. Ze worden dan ook onderscheiden in Midden-toets en Eind-toets. Dat wordt weer afgekort naar de Cito M en de Cito E.

De Cito-toetsen gaan in op rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Voor jongere kinderen zijn er ook toetsen voor technisch lezen, zoals de DMT-toets. Ook begrijpend luisteren is een voorbeeld van een Cito-toets.

https://tinyurl.com/ya65sm5k