Nasza działalność w liczbach.

7 - lat naszej działalności minie w 2020 roku

200 - osób zostało przeszkolonych w ramach CIS

15 - miejsc pracy zapewniamy w ramach działalności trzech spółdzielni socjalnych

24 - osób zostało przeszkolonych tylko w 2019 roku ramach KIS