No Obradoiro "Deseño e impresión 3d de cohetes espaciais" na Fundación Barrié aprenderemos principios básicos de deseño, principios físicos e tecnolóxicos.

Asistiremos cun grupo de 2º de ESO.

Actividade coordinada entre os Dtos de Tecnoloxía e Física.

Có aprendido iniciaremos novos proxectos.


Cancelada por temporal