Pozvánka na shromáždění (23. září 2021 od 18 hodin)

Místo konání: Divadlo Za plotem. Ústavní 249, Praha 8, 181 02

POZOR: Vstup do areálu Psychiatrické léčebny Bohnice je možný pouze hlavní vrátnicí přes administrativní budovu. Ulice: Ústavní 91

(Vstup do areálu není možný přes vrátnici sloužící k vjezdu automobilů. Ulice: Čimická 96/111)

1. Prezence a vydání hlasovacích lístků.

2. Malé HLASOVÁNÍ Volba zapisovatele.

3. Malé HLASOVÁNÍ Volba skrutátorů hlasů a sčítání hlasů.

4. Ekonomické zhodnocení roku 2019, včetně hlasování o jeho schválení.

5. Ekonomické zhodnocení roku 2020, včetně hlasování o jeho schválení.

6. Schválení realizace instalace nouzového nájezdu vchod _364.

7. Hlasování o změně rozúčtování služeb bytové jednotky (úklid a výtah). Dle nového Občanského zákoníku..

(OZ byl zákonem č. 163/2020 Sb., účinným od. 1. 7. 2020 novelizován)

8. Informace o připojení našeho bytového domu k páteřní optické síti společnosti T-Mobile

(Předběžný termín léto 2022, Investiční akce MHMP)

9. Hlasování o navýšení odměn a mezd SVJ

10. Informace a návrhy o čem bude možné hlasovat v roce 2022, pro další rekonstrukce, opravy a rozvoj našeho domu.

V Praze dne 1.9.2021

Informace od letních odstávkách pro rok 2021

Termín odstávky: od 8.7. - 14.7.2021

Předání vyúčtování za rok 2020 - POSLEDNÍ VÝZVA !!!

Žádáme zbývající vlastníky ( k datu 19.5 2021 jich evidujeme celkem 34 ) o zaslání potvrzeného scanu/fota přední strany vyúčtování s datumem a podpisem, kteří jej obdrželi emailem.

Ostatní zbývající vlastníky žádáme o kontaktování SVJ ( mailem nebo telefonicky ) a to nejpozději do úterý 26.5.2021.

Kontaktní údaje jsou na nástěnce nebo webu SVJ.

Po tomto termínu budou zbývající vyúčtování zaslána doporučeně s dodejkou poštou na adresu trvalého bydliště vlastníka. Poštovní náklady budou zaúčtovány na vrub dané bytové jednotky.

Vlastníci, kteří obdrželi a potvrdili pouze mailové vyúčtování si mohou kompletní papírové vyúčtování vyzvednou na posledních úředních hodinách v tomto školním roce a to ve středu 2.6.2021 od 18:30 do 19:30.

Předání vyúčtování za rok 2020

Vzhledem k trvající situaci, nákaza COVID-19, budou z bezpečnostních důvodů vyúčtování za rok 2020 opět přednostně poslána elektronicky emailem všem vlastníkům jednotek SVJ, na které má výbor SVJ emaily k dispozici.

Tyto vlastníky žádáme o zpětnou vazbu o přijetí – scan přední strany vyúčtování s datumem a podpisem.

Ti co budou vyžadovat papírovou formu si jí mohou vyzvednout osobně na úředních hodinách dne 5. 5. 2021


Ostatní vlastníky žádáme o zaslání kontaktního emailu na email SVJ

svj.chvaterubska@gmail.com

Ti co nemají možnost emailové komunikace, nebo si nevyzvednou vyúčtování osobně, obdrží vyúčtování poštou doporučeně s dodejkou.

Výnosy z nájemného společných částí objektu za rok 2020

Výbor SVJ oznamuje všem členům Společenství vlastníků jednotek domu Chvatěrubská 361-366, aby si vyzvedli ze svých poštovních schránek dokument o výnosech z nájemného společných částí objektu.

Připomínáme, že tento výnos podléhá dani z příjmů dle §9 zákona 586/92.

V případě, že chcete tento dokument zaslat do emailové schránky, napište nám na email: svj.chvaterubska@gmail.com

Vzhledem k nařízení vlády o zákazu shromažďování, není možné uskutečnit plánované shromáždění vlastníků.

Pozvánka na shromáždění (3. listopadu 2020 od 18 hodin) - ZRUŠENO

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Chvatěrubská 361- 366, Praha 8, které se koná ve čtvrtek 3. listopadu 2020 od 18.oo do 20.oo hod.

Místo konání: Kulturní Dům Krakov – malý divadelní sál

v přízemí. Adresa: Těšínská 600, Praha 8, 181 00


Program shromáždění bude vyvěšen v termínu dle stanov SVJ.


V případě vyhlášení zákazu shromažďování nad 100 osob ve vnitřních prostorách, nebude možné toto shromáždění uskutečnit.

Odvzdušnění radiátorů

Vzhledem k proběhlé celkové rekonstrukci topného vedení v suterénech domu, je třeba radiátory důkladně odvzdušnit.

Postup:

Všechny bytové jednotky musí všechny kohouty topení otevřít zcela naplno, poté musí proběhnout odvzdušnění v posledních patrech.

Pokud vám topení netopí, nebo jen část, je třeba provést výše popsaný postup, tedy dohodnout se s ostatními jednotkami na stejném stoupacím vedení.

Pokud ani po provedení tohoto postupu, nedochází k prohřátí celého topení, kontaktujte pana Čížka (kontaktní údaje najdete na nástěnce i na webových stránkách SVJ).

Informace od letních odstávkách pro rok 2020

Termín odstávky: od 11.7. - 17.7.2020 a 26.8. - 29.8.2020

Omezení úředních hodin

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru COVID-19 jsou úřední hodiny zrušeny do odvolání.

Žádáme tímto všechny vlastníky bytových jednotek, aby komunikovali s výborem SVJ emailem a telefonicky.

Předání vyúčtování za rok 2019 - nouzové řešení

Vzhledem k aktuální situaci, nákaza COVID-19, budou z bezpečnostních důvodů vyúčtování za rok 2019 poslána elektronicky emailem všem vlastníkům

jednotek SVJ, na které má výbor SVJ emaily k dispozici.

Tyto vlastníky žádáme o zpětnou vazbu o přijetí – scan přední strany vyúčtování s datumem a podpisem.

Ti co budou vyžadovat papírovou formu až se situace uklidní mohou si jí následně vyzvednou osobně na úředních hodinách. ( dle bezpečnostní situace

plánujeme předběžně první úřední hodiny v červnu 2020 )


Ostatní vlastníky žádáme o zaslání kontaktního emailu na email SVJ

svj.chvaterubska@gmail.com

Ti co nemají možnost emailové komunikace obdrží vyúčtování poštou doporučeně s dodejkou.


2020-04-27 Oznámení Předávání vyúčtování 366.doc
2020-04-27 Oznámení Předávání vyúčtování 364.doc
2020-04-27 Oznámení Předávání vyúčtování 365.doc
2020-04-27 Oznámení Předávání vyúčtování 363.doc
2020-04-27 Oznámení Předávání vyúčtování 362.doc
2020-04-27 Oznámení Předávání vyúčtování 361.doc

Aktualizace počtu osob v bytových jednotkách

Výbor SVJ oznamuje všem členům Společenství vlastníků jednotek domu Chvatěrubská 361-366, aby nahlásili aktuální počet osob žijících v bytové jednotce.

Žádáme uvést vlastníka/y bytové jednotky, číslo vchodu, číslo bytové jednotky a počet osob.

Např: SJM Karel Novák a Milada Nováková, Vchod 363 byt číslo 4 : Počet osob: 3

Informace, žádáme zaslat na email SVJ svj.chvaterubska@gmail.com , nebo vhodit do schránky SVJ, která je ve vchodu 362 a 364.

Náhradní termín pravidelné revize plynového zařízení

Dne 19. listopadu (úterý) od 17:30 bude probíhat pravidelná revize plynového zařízení. Jedná se o povinnost vyplývající z vyhlášky 85/1978 Sb. Žádáme Vás tímto o zpřístupnění Vašich bytů (plynoměrů, vedení a spotřebičů). V bytech, kde je odpojen plyn je potřeba zkontrolovat zaslepení.

Jedná se o tyto byty:

vchod 361 – č. 15 a 17

vchod 365 – č. 10

vchod 366 – č. 8 a 10


Kontakt: RNDr. Jan Komín, hkomin@seznam.cz

Pravidelná revize plynového zařízení

Dne 4. listopadu (pondělí) bude probíhat pravidelná revize plynového zařízení. Jedná se o povinnost vyplývající z vyhlášky 85/1978 Sb. Žádáme Vás tímto o zpřístupnění Vašich bytů (plynoměrů, vedení a spotřebičů). V bytech, kde je odpojen plyn je potřeba zkontrolovat zaslepení.

Vchody 361 - 363 od 16 hodin,

vchody 364 - 366 od 17 hodin.


Kontakt: RNDr. Jan Komín, hkomin@seznam.cz

Náhradní termín výměny vodoměrů na teplou i studenou vodu

Náhradní termín na výměnu vodoměrů na teplou i studenou vodu je 4. 11. 2019 mezi 15:00 a 16:30. Prosíme, zajistěte, aby byly vodoměry volně přístupné. Různé kryty nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii protokolu obdržíte.

Byty které ještě nebyly zpřístupněny jsou následující:

vchod 362, byt 9

vchod 363, byt 8

vchod 364, byty 1, 5 a 9

vchod 365, byt 10

vchod 363, byt 10

Výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu

Prosíme, zajistěte, aby byly vodoměry volně přístupné. Různé kryty nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii protokolu obdržíte.

Pokud by nebylo možné montáž v daném čase provést, prosím volejte technika společnosti ISTA a dohodněte si změnu času či termínu (p.Vondra - 732 828 251). Náhradní termín je nutné sjednat před termínem montáží.

Orientační časy jsou následující:

2019-10-09 až 11 výměna vodoměrů

Oprava topení

Dne 23.9.2019 od 8:00 do večerních hodin, nebude topit topení v celé sekci - tedy vchody 361,362 a 363.

Jedná se o havárii vedení ÚT ve vchodu 361 a nutné výměny ventilů.

Úklid pro vchod 361

Od 1.7.2019 hledáme pro vchod 361 nový úklid.

Pokud máte zájem, případně někoho můžete doporučit, prosím kontaktujte nás.

Děkujeme

Výbor SVJ

Informace od letních odstávkách pro rok 2019

Termín odstávky: od 9.7. - 15.7.2019 a 26.8. - 29.8.2019

Pozvánka na shromáždění (13. června 2019 od 18 hodin)

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Chvatěrubská 361- 366, Praha 8, které se koná ve čtvrtek 13. června 2019 od 18.oo do 20.oo hod.

Místo konání: Společenský sál v Domově pro seniory

Bohnice, Na Hranicích 647/18, Praha 81

1. Prezence a vydání hlasovacích lístků.

2. Malé HLASOVÁNÍ Volba zapisovatele.

3. Malé HLASOVÁNÍ Volba skrutátorů hlasů a sčítání hlasů.

4. Ekonomické zhodnocení roku 2018.

5. HLASOVÁNÍ Nová volba výboru SVJ!

6. Realizace rekonstrukce vstupů a prosklených průčelí.

7. Volná diskuze. Dotazy..

!!!ÚČAST NUTNÁ!!!

Z vyjádření právního zástupce (TAUBEL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o), pokud nebude zvolen nový výbor:

„Po plynutí 3 měsíců od ukončení funkčního období (11/2018) členů výboru SVJ došlo k tomu, že výbor nemá z právního hlediska žádné členy. Bývalí členové výboru proto zejména nemohou uzavírat žádné smlouvy či činit jiné právní úkony do doby, než budou platně zvoleni noví členové..“

Vyúčtování za rok 2018

Výbor SVJ oznamuje všem členům Společenství vlastníků jednotek domu Chvatěrubská 361-366, aby si vyzvedli vyúčtování plateb za rok 2018 v úterý 16.4.2019 nebo v úterý 30.4.2019 od 18.30 do 19.30 hod. v kanceláři výboru SVJ, v suterénu č.p.362.

Pokud nedojde k vyzvednutí, bude vyúčtování zasláno poštou. Náklady za odeslání budou připsány k bytové jednotce.


Vzhledem k druhému termínu předávání se ruší úřední hodiny ve středu 1.5.2019.

Upozornění možný výpadek STA ( TV antény )

Vážení vlastníci , sousedé.


Ve středu 9.1.2019 od cca 8 do 13 hodin bude probíhat servis společné televizní antény ( STA ) na našem domě. V tomto čase se mohou vyskytovat problémy s příjmem tohoto signálu. Po tomto servisním zásahu bude možné naladit na naší společné anténě také programy ve formátu DVB-T2. Kdyby se vyskytl po tomto servisním zásahu problém s příjmem TV signálu na Vašem zařízení tak prosím proveďte přeladění.


V Praze 5.1.2019

Výbor SVJ Chvatěrubská 361-366

Místopředseda Bezačínský Petr

Přerušení dodávky tepelné energie v oblasti Bohnic, Čimic, Šutky a menší části Kobylis

Vážení zákazníci,

z důvodu netěsnosti na přívodním potrubí tepelného napáječe DN500 v ulicích Přemyšlenská/Třeboradická je od včerejších večerních hodin v oblasti Bohnic, Čimic, Šutky a menší části Kobylis přerušena dodávka tepelné energie. Postupné obnovení dodávky z důvodu charakteru netěsnosti a rozsahu opravy momentálně předpokládáme v sobotu po 20.00.

Velice se Vám omlouváme za dočasné omezení komfortu.

Pozvánka na shromáždění (15.11.2018)

POZVÁNKA

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Chvatěrubská 361- 366, Praha 8, které se koná ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 18.oo do 21.oo hod.

Místo konání: Společenský sál v Domově pro seniory

Bohnice, Na Hranicích 647/18, Praha 81

1. Prezence a vydání hlasovacích lístků.

2. Malé HLASOVÁNÍ Volba zapisovatele.

3. Malé HLASOVÁNÍ Volba skrutátorů hlasů a sčítání hlasů.

4. Ekonomické zhodnocení roku 2017 + zpráva kontrolora.

5. HLASOVÁNÍ Odstoupení + nová volba výboru SVJ.

6. HLASOVÁNÍ Odstoupení kontrolora + volba nového kontrolora.

7. Realizace rekonstrukce vstupů a prosklených průčelí.

8. Rekonstrukce společných suterénních prostor.

a. HLASOVÁNÍ o vypracování cenových nabídek. (podlahy, malba, světla ) + oprava nedozděných, či poškozených prostupů.

b. HLASOVÁNÍ Odstranění mandlů a praček (sušárny budou zachovány, vymalovány, opravená světla).

9. HLASOVÁNÍ O vypracování cenových nabídek - přidání dveří k oddělení vstupního vestibulu domu od suterénních prostor.

10. HLASOVÁNÍ O vypracování cenových nabídek - sjezdy do suterénních prostor.

11. HLASOVÁNÍ O vypracování cenových nabídek - závoz zeminou, srovnání terénu před bytovým domem a zatravnění.

12. HLASOVÁNÍ Revize elektroinstalace ve svislém stoupacím vedení.

13. Upozornění na květiny a rostliny na chodbách.. BOZP

14. Volná diskuze. Dotazy..

Letní odstávka teplé vody pro rok 2018

Pražská teplárenská a.s. nás informovala o plánovaném přerušení dodávky teplé vody.

Tento rok proběhne v těchto termínech:

  • 21. 6. 2018 (8:30 - 10:30) z důvodu výměny potrubí v našem domě

  • 10.7. - 16.7.2018

  • 25.8. - 26.8.2018

Vyúčtování za rok 2017

Výbor SVJ oznamuje všem členům Společenství vlastníků jednotek domu Chvatěrubská 361-366, aby si vyzvedli vyúčtování plateb za rok 2017 v pondělí 30.4.2018 a středu 2.5.2018 od 18.30 do 19.30 hod. v kanceláři výboru SVJ, v suterénu č.p.362.

Pokud nedojde k vyzvednutí, bude vyúčtování zasláno poštou. Náklady za odeslání budou připsány k bytové jednotce.

Výměna uzávěrů TUV + SV vody v suterénu domu - dokončení výměny vodovodního vedení

Vchod 361:

studená voda nepoteče 29.8. od 8. hodin do 16. hodin.

teplá voda nepoteče 29., 30. a 31. 8. vždy od 8. hodin do 16. hodin.

Vchod 362:

studená voda nepoteče 30.8. od 8. hodin do 16. hodin.

teplá voda nepoteče 29., 30. a 31. 8. vždy od 8. hodin do 16. hodin.

Vchod 363:

studená voda nepoteče 31.8. od 8. hodin do 16. hodin.

teplá voda nepoteče 29., 30. a 31. 8. vždy od 8. hodin do 16. hodin.

Vchod 364:

studená voda nepoteče 1.9. od 8. hodin do 16. hodin.

teplá voda nepoteče 1., 4. a 5. 9. vždy od 8. hodin do 16. hodin.

Vchod 365:

studená voda nepoteče 4.9. od 8. hodin do 16. hodin.

teplá voda nepoteče 1., 4. a 5. 9. vždy od 8. hodin do 16. hodin.

Vchod 366:

studená voda nepoteče 5.9. od 8. hodin do 16. hodin.

teplá voda nepoteče 1., 4. a 5. 9. vždy od 8. hodin do 16. hodin.

Letní odstávka teplé vody pro rok 2017

Pražská teplárenská a.s. nás informovala o plánovaném přerušení dodávky teplé vody.

Tento rok proběhne v těchto termínech:

  • 11.7. - 19.7.2017

  • 26.8. - 28.8.2017

Rekonstrukce zbývajících 4 vstupů Objektu Chvatěrubská (vchody 363-366)

Harmonogram prací

Bourací práce 26.6.- 10.7.

Betonáže 10.7- 16.7.

Osazení palisád 14.7. – 20.7.

Osazení schodnic 16.7. – 24.7.

Podsypy pod dlažbu 20.7. – 26.7.

Montáž zámkové dlažby 23.7. – 30.7.

Osazení zábradlí 4.8. – 11.8.

Úklid a odvoz odpadu 11.8. – 13.8.

Předání a odstranění vad 14.8. – 17.8.


Ivančo Jiří

Harmonogram výměny stoupacího

Prosíme o umožnění přístupu k vodovodnímu stoupacímu potrubí,umístěného v šachtě za WC.

Výměna potrubí bude probíhat od 8.00hod do 18.00 hod v uvedené termíny vždy v bytech nad sebou.Prosíme o zpřístupnění bytů po celý den.

Žádáme Vás o vyklizení prostoru na WC,zakrytí podlah a obkladů zdiva.

V případě, že si nejste jisti vaší stavební připraveností prostoru u vodovodního stoupacího vedení, případně jste bez souhlasu změnil/a dispozice otvoru k tomuto vedení, neprodleně kontaktujte pana Čížka na tel: 602 894 453 a dohodněte si s ním další postup.

Dům 361

29.5. 30.5. 31.5.

3+1 1+1 2+1

Dům 362

1.6. 5.6. 6.6.

3+1 1+1 2+1

Dům 363

7.6. 8.6. 12.6.

3+1 1+1 2+1

Dům 364

13.6. 14.6. 15.6.

3+1 1+1 2+1

Dům 365

19.6. 20.6. 21.6.

2+1 1+1 3+1

Dům 366

22.6. 26.6. 27.6.

2+1 1+1 3+1


Tyto termíny nelze měnit!

V případě nezpřístupnění bytu v daném termínu, bude další návštěva přiúčtována jako vícepráce na vrub daného bytu - vlastníka.

Kontrola zábradlí

Termín kontroly dotažení kotvení zábradlí a délky těsnění v prosklených výplních.

(týká se bytů 2+1 a 3+1)

Prosíme o umožnění přístupu k zábradlí na lodžiích dne 19.6.2017 v následujících časech:

Dům 361 od 8:00 do 9:00

Dům 362 od 9:00 do 10:00

Dům 363 od 10:00 do 11:00

Dům 364 od 11:00 do 12:00

Dům 365 od 12:00 do 13:00

Dům 366 od 13:00 do 14:00

Vyúčtování plateb za rok 2016

PŘEDÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ - 3 možnost.

Výbor SVJ se tímto obrací ke členům Společenství vlastníků jednotek domu Chvatěrubská 361-366, kteří se nezúčastnili shromáždění konaného 27.4.2017 a žádá je, aby si vyzvedli vyúčtování plateb za rok 2016

v kanceláři výboru SVJ, v suterénu č.p.362 ve středu 17.května 2017 od 18.00 do 19.00 hod.

V Praze dne 3. května 2017

Za výbor SVJ

Bezačínský Petr

PŘEDÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ - 2 možnost.

Výbor SVJ se tímto obrací ke členům Společenství vlastníků jednotek domu Chvatěrubská 361-366, kteří se nezúčastnili shromáždění konaného 27.4.2017 a žádá je, aby si vyzvedli vyúčtování plateb za rok 2016

v kanceláři výboru SVJ, v suterénu č.p.362 ve středu 3.května 2017 od 18.00 do 19.30 hod.

V Praze dne 29. dubna 2017

Za výbor SVJ

Bezačínský Petr

Pozvánka na shromáždění (27.4.2017)

POZVÁNKA

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Chvatěrubská 361- 366, Praha 8, které se koná ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 18.oo do 21.oo hod

Místo konání: Společenský sál v Domově pro seniory

Bohnice, Na Hranicích 647/18, Praha 81

Program shromáždění:

1. Prezence a vydání hlasovacích lístků

2. Malé HLASOVÁNÍ Volba skrutátorů hlasů a sčítání hlasů

3. Malé HLASOVÁNÍ Volba zapisovatele

4. Informace o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního stoupacího vedení v havarijním stavu a postupu dalších prací naplánovaných na rok 2017, včetně předběžného harmonogramu prací.

5. HLASOVÁNÍ o použití nevyčerpané částky úvěru na rekonstrukci stoupaček SV a TUV v havarijním stavu.

6. HLASOVÁNÍ o výši finanční částky za práce výboru SVJ spojené se suplováním činnosti správcovské firmy a vymáháním dluhů za rok 2016.

7. HLASOVÁNÍ o navýšení finanční částky za práce výboru SVJ spojené se suplováním činnosti správcovské firmy a vymáháním dluhů na následující roky počínaje aktuálním rokem 2017.

8. HLASOVÁNÍ o fixaci navýšené odměny za práce výboru SVJ spojené se suplováním činnosti správcovské firmy a vymáháním dluhů až do odvolání, počínaje tímto rokem 2017. Tedy odstranění nutnosti schvalovat každý rok identickou částku hlasováním shromáždění.

9. Účetní uzávěrka za rok 2016.


V Praze dne 9. dubna 2017

Za výbor SVJ

Bezačínský Petr

Podíly z výnosů z nájemného společných částí domu (19.2.2017)


Dne 19.2. vám byly do schránek vhozeny informace o výnosech z nájemného společných částí domu.


Jak je v dokumentu napsáno, vyčíslená částka bude poukázána na váš bankovní účet spolu s přeplatkem, případně po zaplacení nedoplatku po vyúčtování záloh na užívání bytu.


Petr Muláček

člen výboru

Neudržovaný chodník Chvatěrubská (19.1.2017)

V návaznosti na větší množství dotazů ohledně úklidu chodníku před našimi domy jsme společně, ve spolupráci nejen s paní Mandovou, vznesli dotaz správci, konkrétně TSK Praha a MHMP. Odpověď zněla:


Dobrý den,

Ulice Chvatěburská je zařazena do neudržovaných chodníků v celé délce.

S pozdravem

Dagmar Mullerová

správní technik

--

Takže pokud se na něm někdo zraní, kdo je za to zodpovědný? Mandová

--

Vážená paní Mandová,

úrazy na chodnících ve správě města řeší odbor evidence a využití majetku MHMP a případnou úhradu pojišťovna, u které je Praha pro tyto případy pojištěna.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Martin Špaček

správní technik

Provádíme kroky pro změnu tohoto "statusu", aby chodník před našimi domy byl zařazen mezi "udržované":

--


Dobrý den paní Mullerová.


V návaznosti dotazu předcházejících emailů bych Vás rád poprosil, na koho se mohu obrátit s požadavkem o změnu statusu "neúklidu" ulice Chvatěrubská? Od kolegů z předchozího výboru i dalších vlastníků vím, že se to již řeší několik roků - bohužel bez výsledku.


Rád bych to změnil, předem děkuji za odpověď a spolupráci.


S pozdravem Šaj, Jan

Předseda SVJ Chvatěrubská 361-366

Výsledky hlasování "per rollam" (22.12.2016)

2016-12-22 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ „per rollam“

Společenství vlastníků jednotek domu č. 361-366, Praha 8, IČO: 24694371

Chvatěrubská 364/24, Praha 8 - Čimice, 181 00

email: svj.chvaterubska@gmail.com